Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

5 Pages123>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, March 13, 2010 5:13:30 AM(UTC)
The Best of Như Quỳnh 3 (AKA PBNK 65)

1. Tơ Tằm - Như Quỳnh
2. Trương Chi Mỵ Nương & Chuyện Tình Bên Nhánh Sông Gầy - Như Quỳnh, Lâm Nhật Tiến
3. Huế Buồn - Như Quỳnh
4. Mười Ngón Tay Tình Yêu - Như Quỳnh
5. LK Cám Ơn & Xuân Này Con Không Về - Như Quỳnh, Thế Sơn, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
6. Làng Tôi - Như Quỳnh
7. Chồng Xa - Như Quỳnh
8. Hoa Tím Người Xưa - Như Quỳnh
9. Niềm Vui Không Trọn Vẹn - Như Quỳnh
10. Câu Lạc Bộ Làm Quen - Như Quỳnh
11. Tiếng Dân Chài - Như Quỳnh, Phi Nhung, Hoàng Lan, Nguyễn Hưng, Thế Sơn
12. Tiếng Hát Chim Đa Đa - Như Quỳnh
13. Xin Đừng Trách Đa Đa - Như Quỳnh
14. Yêu Cái Đèn Cù - Như Quỳnh
15. Chị Đi Tìm Em - Như Quỳnh
16. Chờ Anh Bên Đồi - Như Quỳnh
17. Câu Chuyện Đầu Năm - Như Quỳnh
18. Xuân Quê Ta - Như Quỳnh, Thế Sơn, Tâm Đoan, Lương Tùng Quang
19. Ngại Ngùng - Như Quỳnh
20. Đố Ai - Như Quỳnh
21. Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng - Như Quỳnh, Minh Tuyết, Ngọc Liên, Hương Thủy, Loan Châu, Thanh Trúc, Tú Quyên, Hà Phương

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:38:17 PM(UTC)  | Reason: Not specified

File Attachment(s):
PBNK 65 Cover.jpg (5,287kb) downloaded 861 time(s).
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, March 13, 2010 5:18:31 AM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PBNK 65_01 - Như Quỳnh - Tơ Tằm
PBNK 65_02 - Như Quỳnh & Lâm Nhật Tiến - Trương Chi Mỵ Nương & Chuyện Tình Bên Nhánh Sông Gầy
PBNK 65_03 - Như Quỳnh - Huế Buồn
PBNK 65_04 - Như Quỳnh - Mười Ngón Tay Tình Yêu
PBNK 65_05 - Như Quỳnh & Thế Sơn & Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - LK Cám Ơn & Xuân Này Con Không Về
PBNK 65_06 - Như Quỳnh - Làng Tôi
PBNK 65_07 - Như Quỳnh - Chồng Xa
PBNK 65_08 - Như Quỳnh - Hoa Tím Người Xưa
PBNK 65_09 - Như Quỳnh - Niềm Vui Không Trọn Vẹn
PBNK 65_10 - Như Quỳnh - Câu Lạc Bộ Làm Quen
PBNK 65_11 - Như Quỳnh & Phi Nhung & Hoàng Lan & Nguyễn Hưng & Thế Sơn - Tiếng Dân Chài
PBNK 65_12 - Như Quỳnh - Tiếng Hát Chim Đa Đa
PBNK 65_13 - Như Quỳnh - Xin Đừng Trách Đa Đa
PBNK 65_14 - Như Quỳnh - Yêu Cái Đèn Cù
PBNK 65_15 - Như Quỳnh - Chị Đi Tìm Em
PBNK 65_16 - Như Quỳnh - Chờ Anh Bên Đồi
PBNK 65_17 - Như Quỳnh - Câu Chuyện Đầu Năm
PBNK 65_18 - Như Quỳnh & Thế Sơn & Tâm Đoan & Lương Tùng Quang - Xuân Quê Ta
PBNK 65_19 - Như Quỳnh - Ngại Ngùng
PBNK 65_20 - Như Quỳnh - Đố Ai
PBNK 65_21 - Như Quỳnh & Minh Tuyết & Ngọc Liên & Hương Thủy & Loan Châu & Thanh Trúc & Tú Quyên & Hà Phương - Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Dvd9Only
#3 Posted : Saturday, March 13, 2010 10:19:11 PM(UTC)
Alternative Listing:

Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PBNK TBONQ3_01 - Như Quỳnh - Tơ Tằm
PBNK TBONQ3_02 - Như Quỳnh & Lâm Nhật Tiến - Trương Chi Mỵ Nương & Chuyện Tình Bên Nhánh Sông Gầy
PBNK TBONQ3_03 - Như Quỳnh - Huế Buồn
PBNK TBONQ3_04 - Như Quỳnh - Mười Ngón Tay Tình Yêu
PBNK TBONQ3_05 - Như Quỳnh & Thế Sơn & Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - LK Cám Ơn & Xuân Này Con Không Về
PBNK TBONQ3_06 - Như Quỳnh - Làng Tôi
PBNK TBONQ3_07 - Như Quỳnh - Chồng Xa
PBNK TBONQ3_08 - Như Quỳnh - Hoa Tím Người Xưa
PBNK TBONQ3_09 - Như Quỳnh - Niềm Vui Không Trọn Vẹn
PBNK TBONQ3_10 - Như Quỳnh - Câu Lạc Bộ Làm Quen
PBNK TBONQ3_11 - Như Quỳnh & Phi Nhung & Hoàng Lan & Nguyễn Hưng & Thế Sơn - Tiếng Dân Chài
PBNK TBONQ3_12 - Như Quỳnh - Tiếng Hát Chim Đa Đa
PBNK TBONQ3_13 - Như Quỳnh - Xin Đừng Trách Đa Đa
PBNK TBONQ3_14 - Như Quỳnh - Yêu Cái Đèn Cù
PBNK TBONQ3_15 - Như Quỳnh - Chị Đi Tìm Em
PBNK TBONQ3_16 - Như Quỳnh - Chờ Anh Bên Đồi
PBNK TBONQ3_17 - Như Quỳnh - Câu Chuyện Đầu Năm
PBNK TBONQ3_18 - Như Quỳnh & Thế Sơn & Tâm Đoan & Lương Tùng Quang - Xuân Quê Ta
PBNK TBONQ3_19 - Như Quỳnh - Ngại Ngùng
PBNK TBONQ3_20 - Như Quỳnh - Đố Ai
PBNK TBONQ3_21 - Như Quỳnh & Minh Tuyết & Ngọc Liên & Hương Thủy & Loan Châu & Thanh Trúc & Tú Quyên & Hà Phương - Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng
Em với ta, đâu thành, hai thế hệ?
Dù em tròn, mười sáu, ta ba mươi
Em với ta, nếu là, hai thế hệ
Sao cùng đang, truy cập, forum này?
User: Hai Lúa
#4 Posted : Sunday, March 14, 2010 6:17:07 AM(UTC)
PBNK TBONQ3_01 - Như Quỳnh - Tơ Tằm
PBNK TBONQ3_02 - Như Quỳnh & Lâm Nhật Tiến - Trương Chi Mỵ Nương & Chuyện Tình Bên Nhánh Sông Gầy
PBNK TBONQ3_03 - Như Quỳnh - Huế Buồn
PBNK TBONQ3_04 - Như Quỳnh - Mười Ngón Tay Tình Yêu
PBNK TBONQ3_05 - Như Quỳnh & Thế Sơn & Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - LK Cám Ơn & Xuân Này Con Không Về
PBNK TBONQ3_06 - Như Quỳnh - Làng Tôi
PBNK TBONQ3_07 - Như Quỳnh - Chồng Xa
PBNK TBONQ3_08 - Như Quỳnh - Hoa Tím Ngày Xưa
PBNK TBONQ3_09 - Như Quỳnh - Niềm Vui Không Trọn Vẹn
PBNK TBONQ3_10 - Như Quỳnh - Câu Lạc Bộ Làm Quen
PBNK TBONQ3_11 - Như Quỳnh & Phi Nhung & Hoàng Lan & Nguyễn Hưng & Thế Sơn - Tiếng Dân Chài
PBNK TBONQ3_12 - Như Quỳnh - Tiếng Hát Chim Đa Đa
PBNK TBONQ3_13 - Như Quỳnh - Xin Đừng Trách Đa Đa
PBNK TBONQ3_14 - Như Quỳnh - Yêu Cái Đèn Cù
PBNK TBONQ3_15 - Như Quỳnh - Chị Đi Tìm Em
PBNK TBONQ3_16 - Như Quỳnh - Chờ Anh Bên Đồi
PBNK TBONQ3_17 - Như Quỳnh - Câu Chuyện Đầu Năm
PBNK TBONQ3_18 - Như Quỳnh & Thế Sơn & Tâm Đoan & Lương Tùng Quang - Xuân Quê Ta
PBNK TBONQ3_19 - Như Quỳnh - Ngại Ngùng
PBNK TBONQ3_20 - Như Quỳnh - Đố Ai
PBNK TBONQ3_21 - Như Quỳnh & Minh Tuyết & Ngọc Liên & Hương Thủy & Loan Châu & Thanh Trúc & Tú Quyên & Hà Phương - Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: bdoanx
#5 Posted : Monday, March 15, 2010 9:49:40 AM(UTC)
thanks
User: mallcop
#6 Posted : Tuesday, March 16, 2010 2:57:30 PM(UTC)
cam on ban nhieu lam
User: tnn1029
#7 Posted : Tuesday, March 16, 2010 3:24:47 PM(UTC)
Thank alot
User: watevah
#8 Posted : Tuesday, March 23, 2010 3:26:46 PM(UTC)
thankx
User: espirit
#9 Posted : Thursday, April 08, 2010 9:24:40 AM(UTC)
lam sao de dl nhac duoc vay ban. cam on nhieu
User: Hai Lúa
#10 Posted : Thursday, April 08, 2010 9:58:56 AM(UTC)
espirit wrote:
lam sao de dl nhac duoc vay ban. cam on nhieu

http://forum.tkaraoke.co...tsm1596_Note--Chu-Y.aspx
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
5 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice