Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 19, 2010 9:30:19 PM(UTC)
Asia Karaoke 40 - Huyền Thoại Lê Minh Bằng

Asia Karaoke 40_01 - Trung Chỉnh & Chế Linh & Thanh Lan - Liên Khúc Đêm Nguyện Cầu & Nó & Ông Già
Asia Karaoke 40_02 - Hà Thanh & Phương Thảo & Ngọc Lễ - Nha Trang
Asia Karaoke 40_03 - Dalena & Doanh Doanh - Bóng Đêm
Asia Karaoke 40_04 - Phillip Huy & Trần Thiện Thanh Toàn - Những Đêm Chờ Sáng & Biệt Kinh Kỳ
Asia Karaoke 40_05 - Ngọc Hạ - Mưa Trên Phố Huế
Asia Karaoke 40_06 - Thanh Phong & Duy Trường & Tường Nguyên & Tường Khuê - Ly Cafe Cuối Cùng
Asia Karaoke 40_07 - Vũ Khanh & Kim Anh - Liên Khúc Nếu Vắng Anh & Nỗi Lòng Người Đi
Asia Karaoke 40_08 - Mạnh Đình & Y Phụng - Em Hậu Phương & Anh Tiền Tuyến
Asia Karaoke 40_09 - Asia 4 & Ánh Minh - Đám Cưới Nhà Binh
Asia Karaoke 40_10 - Minh Thông & Khải Tuấn - Linh Hồn Tượng Đá
Asia Karaoke 40_11 - Phương Dung & Thanh Thúy - Liên Khúc Cánh Buồm Chuyển Bến & Chuyến Tàu Hoàng Hôn
Asia Karaoke 40_12 - Mai Lệ Huyền & Chosen - Huynh Đệ Chi Binh
Asia Karaoke 40_13 - Thanh Tuyền & Anh Khoa - Liên Khúc Đà Lạt Hoàng Hôn & Thương Về Miền Đất Lạnh
Asia Karaoke 40_14 - Don Hồ & Y Phương - Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối
Asia Karaoke 40_15 - Băng Tâm & Nay Dũng - Liên Khúc Sài Gòn Thứ Bảy & Hai Mùa Mưa
Asia Karaoke 40_16 - Tuấn Vũ & Trúc Mai & Kim Loan - Liên Khúc Sầu Lẻ Bóng & Đôi Bóng & Lẻ Bóng
Asia Karaoke 40_17 - Cardin & Trish & Dạ Nhật Yến & Thùy Hương - Anh Cứ Hẹn
Asia Karaoke 40_18 - Băng Tâm & Y Phụng & Đặng Thế Luân & Mạnh Đình & Ngọc Huyền - Liên Khúc Chuyện Hoa Sim & Chuyện Giàn Thiên Lý & Chuyện Tình Hoa Trắng
Asia Karaoke 40_19 - Thiên Kim & Lâm Nhật Tiến & Minh Thông - Tình Đời
Asia Karaoke 40_20 - Nguyên Khang & Diễm Liên - Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không
Asia Karaoke 40_21 - Đặng Thế Luân - Khóc Mẹ Đêm Mưa
Asia Karaoke 40_22 - Ngọc Huyền - Hà Tiên
Asia Karaoke 40_23 - Lâm Thúy Vân & Lâm Nhật Tiến - Liên Khúc Những Nắm Mộ Hoang & Trở Về Từ Cát Bụi
Asia Karaoke 40_24 - Hợp Ca - Đêm Nguyện Cầu

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 9:00:51 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Old Forum Mover attached the following image(s):
Asia Karaoke 40.jpg
This post was moved from the old forum.
User: mm5269
#2 Posted : Saturday, May 14, 2011 12:08:54 PM(UTC)
Asia Karaoke 40 - Huyền Thoại Lê Minh Bằng

Asia Karaoke 40_01 - Trung Chỉnh & Chế Linh & Thanh Lan - Liên Khúc Đêm Nguyện Cầu & Nó & Ông Già
Asia Karaoke 40_02 - Hà Thanh & Phương Thảo & Ngọc Lễ - Nha Trang
Asia Karaoke 40_03 - Dalena & Doanh Doanh - Bóng Đêm
Asia Karaoke 40_04 - Phillip Huy & Trần Thiện Thanh Toàn - Những Đêm Chờ Sáng & Biệt Kinh Kỳ
Asia Karaoke 40_05 - Ngọc Hạ - Mưa Trên Phố Huế
Asia Karaoke 40_06 - Thanh Phong & Duy Trường & Tường Nguyên & Tường Khuê - Ly Cafe Cuối Cùng
Asia Karaoke 40_07 - Vũ Khanh & Kim Anh - Liên Khúc Nếu Vắng Anh & Nỗi Lòng Người Đi
Asia Karaoke 40_08 - Mạnh Đình & Y Phụng - Em Hậu Phương & Anh Tiền Tuyến
Asia Karaoke 40_09 - Asia 4 & Ánh Minh - Đám Cưới Nhà Binh
Asia Karaoke 40_10 - Minh Thông & Khải Tuấn - Linh Hồn Tượng Đá
Asia Karaoke 40_11 - Phương Dung & Thanh Thúy - Liên Khúc Cánh Buồm Chuyển Bến & Chuyến Tàu Hoàng Hôn
Asia Karaoke 40_12 - Mai Lệ Huyền & Chosen - Huynh Đệ Chi Binh
Asia Karaoke 40_13 - Thanh Tuyền & Anh Khoa - Liên Khúc Đà Lạt Hoàng Hôn & Thương Về Miền Đất Lạnh
Asia Karaoke 40_14 - Don Hồ & Y Phương - Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối
Asia Karaoke 40_15 - Băng Tâm & Nay Dũng - Liên Khúc Sài Gòn Thứ Bảy & Hai Mùa Mưa
Asia Karaoke 40_16 - Tuấn Vũ & Trúc Mai & Kim Loan - Liên Khúc Sầu Lẻ Bóng & Đôi Bóng & Lẻ Bóng
Asia Karaoke 40_17 - Cardin & Trish & Dạ Nhật Yến & Thùy Hương - Anh Cứ Hẹn
Asia Karaoke 40_18 - Băng Tâm & Y Phụng & Đặng Thế Luân & Mạnh Đình & Ngọc Huyền - Liên Khúc Chuyện Hoa Sim & Chuyện Giàn Thiên Lý & Chuyện Tình Hoa Trắng
Asia Karaoke 40_19 - Thiên Kim & Lâm Nhật Tiến & Minh Thông - Tình Đời
Asia Karaoke 40_20 - Nguyên Khang & Diễm Liên - Bây Giờ Còn Nhớ Hay Không
Asia Karaoke 40_21 - Đặng Thế Luân - Khóc Mẹ Đêm Mưa
Asia Karaoke 40_22 - Ngọc Huyền - Hà Tiên
Asia Karaoke 40_23 - Lâm Thúy Vân & Lâm Nhật Tiến - Liên Khúc Những Nấm Mộ Hoang & Trở Về Từ Cát Bụi
Asia Karaoke 40_24 - Hợp Ca - Đêm Nguyện Cầu
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice