Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 19, 2010 9:37:27 PM(UTC)
Asia Karaoke 34 - Mai Tôi Đi

Asia Karaoke 34_01 - Thanh Trúc & Gia Huy - Mủa Hè Rực Rỡ
Asia Karaoke 34_02 - Diễm Liên & Nguyên Khang - Mai Tôi Đi
Asia Karaoke 34_03 - Thiên Kim & Hồ Ngọc Như & Johnny Dũng - Liên Khúc Tình Yêu
Asia Karaoke 34_04 - Thanh Tuyền & Sơn Tuyền - Đò Dọc
Asia Karaoke 34_05 - Cardin Nguyễn & Trish - The Chase
Asia Karaoke 34_06 - Phương Nghi & Quốc Hùng - Một Cuộc Tình Lỡ
Asia Karaoke 34_07 - Hoàng Nam & Doanh Doanh - Mùa Hè Vô Tận
Asia Karaoke 34_08 - Thiên Trang & Chế Linh - Hái Hoa Rưng Cho Em
Asia Karaoke 34_09 - Dạ Nhật Yến & Philip Huy - Lang Thang Dưới Mưa
Asia Karaoke 34_10 - Thanh Hà & Lâm Nhật Tiến - Trái Tim Phục Sinh
Asia Karaoke 34_11 - Trung Hành & Tuấn Dũng - Liên Khúc Đồng Xanh
Asia Karaoke 34_12 - Hà Phương & Phượng LIên & Văn Chung & Đoàn Thy & Quốc - Trích Đoạn Cải Lương Hoa Mộc Lan
Asia Karaoke 34_13 - Sỹ Đan & Lê Tuấn Đức - Người Về Từ Lòng Đất
Asia Karaoke 34_14 - Thiên Kim & Kenny Thái - Những Ngày Tháng Không Tên
Asia Karaoke 34_15 - Diệp Thanh Thanh & Mạnh Đình - LIên Khúc Tình Ca Người Đi Biển & Gặp Nhau Trên Phố & Lính Mà Em
Asia Karaoke 34_16 - Thụy Trâm & Evan - All Was Lost
Asia Karaoke 34_17 - Lê Uyên & Đinh Ngọc - Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn
Asia Karaoke 34_18 - Purity - Baby I Would
Asia Karaoke 34_19 - Nhật Trường & Mỹ Lan & Hạ Lan & Như Mai - Anh Hùng Tư Khí Hùng Bất Tử
Asia Karaoke 34_20 - Hợp Ca - Mong Một Niềm Vui

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 9:00:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Old Forum Mover attached the following image(s):
Asia Karaoke 34.jpg
This post was moved from the old forum.
User: TD_624
#2 Posted : Saturday, December 04, 2010 9:48:37 AM(UTC)
Originally Posted by: Old Forum Mover Go to Quoted Post
Asia Karaoke 34 - Mai Tôi Đi

Asia Karaoke 34_01 - Thanh Trúc & Gia Huy - Mùa Hè Rực Rỡ
Asia Karaoke 34_02 - Diễm Liên & Nguyên Khang - Mai Tôi Đi
Asia Karaoke 34_03 - Thiên Kim & Hồ Ngọc Như & Johnny Dũng - Liên Khúc Tình Yêu
Asia Karaoke 34_04 - Thanh Tuyền & Sơn Tuyền - Đò Dọc
Asia Karaoke 34_05 - Cardin Nguyễn & Trish - The Chase
Asia Karaoke 34_06 - Phương Nghi & Quốc Hùng - Một Cuộc Tình Lỡ
Asia Karaoke 34_07 - Hoàng Nam & Doanh Doanh - Mùa Hè Vô Tận
Asia Karaoke 34_08 - Thiên Trang & Chế Linh - Hái Hoa Rừng Cho Em
Asia Karaoke 34_09 - Dạ Nhật Yến & Philip Huy - Lang Thang Dưới Mưa
Asia Karaoke 34_10 - Thanh Hà & Lâm Nhật Tiến - Trái Tim Phục Sinh
Asia Karaoke 34_11 - Trung Hành & Tuấn Dũng - Liên Khúc Đồng Xanh
Asia Karaoke 34_12 - Hà Phương & Phượng LIên & Văn Chung & Đoàn Thy & Quốc - Trích Đoạn Cải Lương Hoa Mộc Lan
Asia Karaoke 34_13 - Sỹ Đan & Lê Tuấn Đức - Người Về Từ Lòng Đất
Asia Karaoke 34_14 - Thiên Kim & Kenny Thái - Những Ngày Tháng Không Tên
Asia Karaoke 34_15 - Diệp Thanh Thanh & Mạnh Đình - Liên Khúc Tình Ca Người Đi Biển & Gặp Nhau Trên Phố & Lính Mà Em
Asia Karaoke 34_16 - Thụy Trâm & Evan - All Was Lost
Asia Karaoke 34_17 - Lê Uyên & Đinh Ngọc - Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn
Asia Karaoke 34_18 - Purity - Baby I Would
Asia Karaoke 34_19 - Nhật Trường & Mỹ Lan & Hạ Lan & Như Mai - Anh Hùng Tư Khí Hùng Bất Tử
Asia Karaoke 34_20 - Hợp Ca - Mong Một Niềm Vui

Kara system :
- x32 rack (mixer)
- e845s Wire Mic
- EV ELX115P (speakers)
- Roland KCW1 Sub
=====================================

Anh Cứ Đi Đi
User: jalalabad
#3 Posted : Saturday, December 04, 2010 3:32:18 PM(UTC)
Originally Posted by: Old Forum Mover Go to Quoted Post
Asia Karaoke 34 - Mai Tôi Đi

Asia Karaoke 34_01 - Thanh Trúc & Gia Huy - Mủa Hè Rực Rỡ
Asia Karaoke 34_02 - Diễm Liên & Nguyên Khang - Mai Tôi Đi
Asia Karaoke 34_03 - Thiên Kim & Hồ Ngọc Như & Johnny Dũng - Liên Khúc Tình Yêu
Asia Karaoke 34_04 - Thanh Tuyền & Sơn Tuyền - Đò Dọc
Asia Karaoke 34_05 - Cardin Nguyễn & Trish - The Chase
Asia Karaoke 34_06 - Phương Nghi & Quốc Hùng - Một Cuộc Tình Lỡ
Asia Karaoke 34_07 - Hoàng Nam & Doanh Doanh - Mùa Hè Vô Tận
Asia Karaoke 34_08 - Thiên Trang & Chế Linh - Hái Hoa Rưng Cho Em
Asia Karaoke 34_09 - Dạ Nhật Yến & Philip Huy - Lang Thang Dưới Mưa
Asia Karaoke 34_10 - Thanh Hà & Lâm Nhật Tiến - Trái Tim Phục Sinh
Asia Karaoke 34_11 - Trung Hành & Tuấn Dũng - Liên Khúc Đồng Xanh
Asia Karaoke 34_12 - Hà Phương & Phượng LIên & Văn Chung & Đoàn Thy & Quốc - Trích Đoạn Cải Lương Hoa Mộc Lan
Asia Karaoke 34_13 - Sỹ Đan & Lê Tuấn Đức - Người Về Từ Lòng Đất
Asia Karaoke 34_14 - Thiên Kim & Kenny Thái - Những Ngày Tháng Không Tên
Asia Karaoke 34_15 - Diệp Thanh Thanh & Mạnh Đình - LIên Khúc Tình Ca Người Đi Biển & Gặp Nhau Trên Phố & Lính Mà Em
Asia Karaoke 34_16 - Thụy Trâm & Evan - All Was Lost
Asia Karaoke 34_17 - Lê Uyên & Đinh Ngọc - Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn
Asia Karaoke 34_18 - Purity - Baby I Would
Asia Karaoke 34_19 - Nhật Trường & Mỹ Lan & Hạ Lan & Như Mai - Anh Hùng Tư Khí Hùng Bất Tử
Asia Karaoke 34_20 - Hợp Ca - Mong Một Niềm Vui


Thank you!
User: mm5269
#4 Posted : Saturday, May 14, 2011 11:50:26 AM(UTC)
Asia Karaoke 34 - Mai Tôi Đi

Asia Karaoke 34_01 - Thanh Trúc & Gia Huy - Mùa Hè Rực Rỡ
Asia Karaoke 34_02 - Diễm Liên & Nguyên Khang - Mai Tôi Đi
Asia Karaoke 34_03 - Thiên Kim & Hồ Ngọc Như & Johnny Dũng - Liên Khúc Tình Yêu
Asia Karaoke 34_04 - Thanh Tuyền & Sơn Tuyền - Đò Dọc
Asia Karaoke 34_05 - Cardin Nguyễn & Trish - The Chase
Asia Karaoke 34_06 - Phương Nghi & Quốc Hùng - Một Cuộc Tình Lỡ
Asia Karaoke 34_07 - Hoàng Nam & Doanh Doanh - Mùa Hè Vô Tận
Asia Karaoke 34_08 - Thiên Trang & Chế Linh - Hái Hoa Rừng Cho Em
Asia Karaoke 34_09 - Dạ Nhật Yến & Philip Huy - Lang Thang Dưới Mưa
Asia Karaoke 34_10 - Thanh Hà & Lâm Nhật Tiến - Trái Tim Phục Sinh
Asia Karaoke 34_11 - Trung Hành & Tuấn Dũng - Liên Khúc Đồng Xanh
Asia Karaoke 34_12 - Hà Phương & Phượng Liên & Văn Chung & Đoàn Thy & Quốc - Trích Đoạn Cải Lương Hoa Mộc Lan
Asia Karaoke 34_13 - Sỹ Đan & Lê Tuấn Đức - Người Về Từ Lòng Đất
Asia Karaoke 34_14 - Thiên Kim & Kenny Thái - Những Ngày Tháng Không Tên
Asia Karaoke 34_15 - Diệp Thanh Thanh & Mạnh Đình - Liên Khúc Tình Ca Người Đi Biển & Gặp Nhau Trên Phố & Lính Mà Em
Asia Karaoke 34_16 - Thụy Trâm & Evan - All Was Lost
Asia Karaoke 34_17 - Lê Uyên & Đinh Ngọc - Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn
Asia Karaoke 34_18 - Purity - Baby I Would
Asia Karaoke 34_19 - Nhật Trường & Mỹ Lan & Hạ Lan & Như Mai - Anh Hùng Tử Khí Hùng Bất Tử
Asia Karaoke 34_20 - Hợp Ca - Mong Một Niềm Vui
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice