Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: dotvid
#1 Posted : Tuesday, April 26, 2011 6:27:56 PM(UTC)
Có cách nào để thống nhất audio in vob files bằng cách đổi... track 1 as nhạc only (karaoke) và track 2 as music (vocal & music).

cảm ơn
dotvid
User: abcsing
#2 Posted : Tuesday, April 26, 2011 7:39:50 PM(UTC)
Có nhưng file kết quả phải là mkv nếu muốn nhanh và đơn giản, còn nếu muốn đổi nhưng kết quả vẫn là vob thì phải tách nhạc ra rồi làm lại giống như một DVD (authoring) để có file vob. Nếu thích đơn giản thì bạn có thể dùng TKT (TKaraoke Tools) để đổi và convert qua mkv, hoặc dùng MKVtoolnixMKVcleaver or MKVExtractGUI-2 để tách ra từng track riêng biệt rồi nhập lại hoặc add thêm track khác.

Edited by user Tuesday, April 26, 2011 7:41:59 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hai Lúa
#3 Posted : Tuesday, April 26, 2011 9:34:02 PM(UTC)
Originally Posted by: dotvid Go to Quoted Post
Có cách nào để thống nhất audio in vob files bằng cách đổi... track 1 as nhạc only (karaoke) và track 2 as music (vocal & music).

cảm ơn
dotvid

http://forum.tkaraoke.co...racks-automatically.aspx
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice