Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:27:15 AM(UTC)
VSK 29_01 - Cát Tiên - Một Thoáng Yêu Qua
VSK 29_02 - Hạ Vy - Từ Khi Vắng Anh
VSK 29_03 - Minh Trí - Mơ
VSK 29_04 - Việt Thy - Không Yêu Anh Đâu
VSK 29_05 - Thanh Tuyền - LK Thương Hoài Ngàn Năm & Tình Khúc Chiều Mưa
VSK 29_06 - Vy - Don't You Love Me
VSK 29_07 - Trường Vũ - Trong 2 Chọn 1
VSK 29_08 - Thanh Hà - Nỗi Lòng
VSK 29_09 - Andy Quách - Tình Cuồng Say
VSK 29_10 - Lệ Chi - Xa Vắng
VSK 29_11 - Nguyên Khang - Bản Tình Ca Đầu Tiên
VSK 29_12 - Trường Vũ & Phi Nhung - Chuyện Người Lên Xe Hoa
VSK 29_13 - Nguyễn Thắng - Ngồi Ôm Bóng Em
VSK 29_14 - Hà Ngọc Vân - Giọt Lệ Cô Đơn
VSK 29_15 - Chế Linh - Bóng Mát
VSK 29_16 - Vpop - Nhớ
VSK 29_17 - Phi Nhung - Thương Chiếc Áo Bà Ba
VSK 29_18 - Andy Quách & Nguyễn Thắng - Vì Anh Yêu Em

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:36:06 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: mm5269
#2 Posted : Thursday, March 25, 2010 4:07:41 PM(UTC)
Vân Sơn Karaoke 29 - Trong 2 Chọn 1

VSK 29_01 - Cát Tiên - Một Thoáng Yêu Qua
VSK 29_02 - Hạ Vy - Từ Khi Vắng Anh
VSK 29_03 - Minh Trí - Mơ
VSK 29_04 - Việt Thy - Không Yêu Anh Đâu
VSK 29_05 - Thanh Tuyền - LK Thương Hoài Ngàn Năm & Tình Khúc Chiều Mưa
VSK 29_06 - Vy - Don't You Love Me
VSK 29_07 - Trường Vũ - Trong 2 Chọn 1
VSK 29_08 - Thanh Hà - Nỗi Lòng
VSK 29_09 - Andy Quách - Tình Cuồng Say
VSK 29_10 - Lệ Chi - Xa Vắng
VSK 29_11 - Nguyên Khang - Bản Tình Ca Đầu Tiên
VSK 29_12 - Trường Vũ & Phi Nhung - Chuyện Người Lên Xe Hoa
VSK 29_13 - Nguyễn Thắng - Ngồi Ôm Bóng Em
VSK 29_14 - Hà Ngọc Vân - Giọt Lệ Cô Đơn
VSK 29_15 - Chế Linh - Bóng Mát
VSK 29_16 - Vpop - Nhớ
VSK 29_17 - Phi Nhung - Thương Chiếc Áo Bà Ba
VSK 29_18 - Andy Quách & Nguyễn Thắng - Vì Anh Yêu Em

User: asiatoto38100
#3 Posted : Monday, September 20, 2010 12:47:07 PM(UTC)
Thank
User: jt5584
#4 Posted : Tuesday, September 21, 2010 5:58:22 PM(UTC)
thnx
User: suilovemap
#5 Posted : Wednesday, September 22, 2010 3:40:54 AM(UTC)
mm5269 wrote:
Vân Sơn Karaoke 29 - Trong 2 Chọn 1

VSK 29_01 - Cát Tiên - Một Thoáng Yêu Qua
VSK 29_02 - Hạ Vy - Từ Khi Vắng Anh
VSK 29_03 - Minh Trí - Mơ
VSK 29_04 - Việt Thy - Không Yêu Anh Đâu
VSK 29_05 - Thanh Tuyền - LK Thương Hoài Ngàn Năm & Tình Khúc Chiều Mưa
VSK 29_06 - Vy - Don't You Love Me
VSK 29_07 - Trường Vũ - Trong 2 Chọn 1
VSK 29_08 - Thanh Hà - Nỗi Lòng
VSK 29_09 - Andy Quách - Tình Cuồng Say
VSK 29_10 - Lệ Chi - Xa Vắng
VSK 29_11 - Nguyên Khang - Bản Tình Ca Đầu Tiên
VSK 29_12 - Trường Vũ & Phi Nhung - Chuyện Người Lên Xe Hoa
VSK 29_13 - Nguyễn Thắng - Ngồi Ôm Bóng Em
VSK 29_14 - Hà Ngọc Vân - Giọt Lệ Cô Đơn
VSK 29_15 - Chế Linh - Bóng Mát
VSK 29_16 - Vpop - Nhớ
VSK 29_17 - Phi Nhung - Thương Chiếc Áo Bà Ba
VSK 29_18 - Andy Quách & Nguyễn Thắng - Vì Anh Yêu Em

Minh tim lau lam roi ma ko thay cai DVD nay, co ai cuu minh voi(ma thong cam vi may minh ko ho tro tieng Viet)
User: suilovemap
#6 Posted : Monday, October 25, 2010 11:10:05 PM(UTC)
Alo, sao không thấy ai trả lời mình, mình tim cái DVD này mãi mà không thấy có ! Có bạn nào up lên cho anh em đi!
User: SuperHero
#7 Posted : Monday, November 08, 2010 2:38:48 AM(UTC)
thanks ban
User: Nu_B
#8 Posted : Tuesday, March 22, 2011 8:31:17 AM(UTC)
Van Son K29_01 - Cát Tiên - Một Thoáng Yêu Qua
Van Son K29_02 - Hạ Vy - Từ Khi Vắng Anh
Van Son K29_03 - Minh Trí - Mơ
Van Son K29_04 - Việt Thy - Không Yêu Anh Đâu
Van Son K29_05 - Thanh Tuyền - LK Thương Hoài Ngàn Năm & Tình Khúc Chiều Mưa
Van Son K29_06 - Vy - Don't You Love Me
Van Son K29_07 - Trường Vũ - Trong 2 Chọn 1
Van Son K29_08 - Thanh Hà - Nỗi Lòng
Van Son K29_09 - Andy Quách - Tình Cuồng Say
Van Son K29_10 - Lệ Chi - Xa Vắng
Van Son K29_11 - Nguyên Khang - Bản Tình Ca Đầu Tiên
Van Son K29_12 - Trường Vũ & Phi Nhung - Chuyện Người Lên Xe Hoa
Van Son K29_13 - Nguyễn Thắng - Ngồi Ôm Bóng Em
Van Son K29_14 - Hà Ngọc Vân - Giọt Lệ Cô Đơn
Van Son K29_15 - Chế Linh - Bóng Mát
Van Son K29_16 - Vpop - Nhớ
Van Son K29_17 - Phi Nhung - Thương Chiếc Áo Bà Ba
Van Son K29_18 - Andy Quách & Nguyễn Thắng - Vì Anh Yêu Em
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: holly
#9 Posted : Tuesday, August 16, 2011 11:15:38 AM(UTC)
thanks
User: karaoke612
#10 Posted : Saturday, September 17, 2011 1:58:18 PM(UTC)
thanks
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice