Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Thursday, October 07, 2010 3:30:27 PM(UTC)
YE 32_01 - Quang Dung, Thanh Thao - Vi Ngot Doi Moi
YE 32_02 - Nhat Tinh Anh - Tham Trach Ta Dai Kho
YE 32_03 - Quang Ha - Buom Trang
YE 32_04 - Lam Vu - Quay Lai Tu Noi Bat Dau
YE 32_05 - Luong Gia Huy - Bai Tango Buon
YE 32_06 - H.A.T - Danh Noi Loi Chia Tay
YE 32_07 - Tuan Luc - Buoc Chan Phieu Du
YE 32_08 - Hoang Ky Anh - Mai Yeu Nguoi Xa
YE 32_09 - Ly Van Long - Anh Se Lam Quen
YE 32_10 - Tuan Khoa - Con Trai Bay Gio
YE 32_11 - Thanh Thao - Tinh Yeu Ngay Xua
YE 32_12 - Nhat Tinh Anh - Nhin Lai Anh Da Yeu That Nhieu
YE 32_13 - Kasim Hoang Vu - Xin Loi Em
YE 32_14 - Lam Vu - Noi Dau Rieng Minh Anh
YE 32_15 - Ly Van Long - Anh Yeu Em
YE 32_16 - Tuan Luc - Sau Mot Lan Yeu
YE 32_17 - H.A.T - Yeu Lam Chi
YE 32_18 - Luong Gia Huy - Dung De Trai Anh Ben Le
YE 32_19 - Kasim Hoang Vu - Yeu De Roi Biet Xot Xa
YE 32_20 - Hoang Ky Anh - Tinh Da Voi Quen
YE 32_21 - Tuan Luc - Tron Xua Dau Yeu
YE 32_22 - Quang Ha - Xoa Het
YE 32_23 - H.A.T - Sac Mau Trai Tim
YE 32_24 - Lam Vu - Em Se Hieu Cho Long Anh
YE 32_25 - Hoang Ky Anh - Giac Mo Khong Tro Lai
YE 32_26 - Luong Gia Huy - Em Co Hieu Cho Long Anh
YE 32_27 - Thanh Thao - Bai Tango Xa Roi
YE 32_28 - Tuan Luc - Khuc Mua
YE 32_29 - Tuan Khoa - Loi Noi Dau Long
YE 32_30 - H.A.T - Co Tich Anh Va Em

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:11:39 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Gada
#2 Posted : Thursday, October 07, 2010 5:02:03 PM(UTC)
Trời....V làm songs listing ngày càng tiến bộ [lol]
Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
User: Hai Lúa
#3 Posted : Thursday, October 07, 2010 5:04:39 PM(UTC)
Cái này nightowl đưa mà.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: T_P
#4 Posted : Thursday, October 07, 2010 5:33:01 PM(UTC)
Vcdz382 wrote:
YE 32_01 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Vị Ngọt Đôi Môi
YE 32_02 - Nhật Tinh Anh - Thầm Trách Ta Dại Khờ
YE 32_03 - Quang Hà - Bướm Trắng
YE 32_04 - Lâm Vũ - Quay Lại Từ Nơi Bắt Đầu
YE 32_05 - Lương Gia Huy - Bài Tango Buồn
YE 32_06 - H.A.T - Đành Nói Lời Chia Tay
YE 32_07 - Tuấn Luc - Bước Chân Phiêu Du
YE 32_08 - Hoàng Kỳ Anh - Mãi Yêu Người Xa
YE 32_09 - Lý Vân Long - Anh Sẽ Làm Quen
YE 32_10 - Tuấn Khoa - Con Trai Bây Giờ
YE 32_11 - Thanh Thảo - Tình Yêu Ngày Xưa
YE 32_12 - Nhật Tinh Anh - Nhìn Lại Anh Đã Yêu Thật Nhiều
YE 32_13 - Kasim Hoàng Vũ - Xin Lỗi Em
YE 32_14 - Lâm Vũ - Nỗi Đau Riêng Mình Anh
YE 32_15 - Ly Vân Long - Anh Yêu Em
YE 32_16 - Tuấn Luc - Sau Một Lẫn Yêu
YE 32_17 - H.A.T - Yêu Làm Chi
YE 32_18 - Lương Gia Huy - Đừng Để Trai Anh Bên Lề
YE 32_19 - Kasim Hoàng Vũ - Yêu Để Rồi Biết Xót Xa
YE 32_20 - Hoàng Kỳ Anh - Tình Đã Vội Quên
YE 32_21 - Tuấn Luc - Chốn Xưa Dấu Yêu
YE 32_22 - Quang Hà - Xóa Hết
YE 32_23 - H.A.T - Sắc Màu Trái Tim
YE 32_24 - Lâm Vũ - Em Sẽ Hiểu Cho Lòng Anh
YE 32_25 - Hoàng Kỳ Anh - Giấc Mơ Không Trở Lại
YE 32_26 - Lương Gia Huy - Em Có Hiểu Cho Lòng Anh
YE 32_27 - Thanh Thảo - Bài Tango Xa Rồi
YE 32_28 - Tuấn Luc - Khúc Mưa
YE 32_29 - Tuấn Khoa - Lời Nói Đau Lòng
YE 32_30 - H.A.T - Cổ Tích Anh Và Em

Edited by user Thursday, October 07, 2010 6:25:07 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
User: Hai Lúa
#5 Posted : Thursday, October 07, 2010 5:36:06 PM(UTC)
Tuyệt quá, đa tạ T_P [bai phuc]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#6 Posted : Friday, October 08, 2010 12:19:41 AM(UTC)
YE 32_01 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Vị Ngọt Đôi Môi
YE 32_02 - Nhật Tinh Anh - Thầm Trách Ta Dại Khờ
YE 32_03 - Quang Hà - Bướm Trắng
YE 32_04 - Lâm Vũ - Quay Lại Từ Nơi Bắt Đầu
YE 32_05 - Lương Gia Huy - Bài Tango Buồn
YE 32_06 - H.A.T - Đành Nói Lời Chia Tay
YE 32_07 - Tuấn Luc - Bước Chân Phiêu Du
YE 32_08 - Hoàng Kỳ Anh - Mãi Yêu Người Xa
YE 32_09 - Lý Vân Long - Anh Sẽ Làm Quen
YE 32_10 - Tuấn Khoa - Con Trai Bây Giờ
YE 32_11 - Thanh Thảo - Tình Yêu Ngày Xưa
YE 32_12 - Nhật Tinh Anh - Nhìn Lại Anh Đã Yêu Thật Nhiều
YE 32_13 - Kasim Hoàng Vũ - Xin Lỗi Em
YE 32_14 - Lâm Vũ - Nỗi Đau Riêng Mình Anh
YE 32_15 - Ly Vân Long - Anh Yêu Em
YE 32_16 - Tuấn Luc - Sau Một Lẫn Yêu
YE 32_17 - H.A.T - Yêu Làm Chi
YE 32_18 - Lương Gia Huy - Đừng Để Trái Tim Anh Bên Lề
YE 32_19 - Kasim Hoàng Vũ - Yêu Để Rồi Biết Xót Xa
YE 32_20 - Hoàng Kỳ Anh - Tình Đã Vội Quên
YE 32_21 - Tuấn Luc - Chốn Xưa Dấu Yêu
YE 32_22 - Quang Hà - Xóa Hết
YE 32_23 - H.A.T - Sắc Màu Trái Tim
YE 32_24 - Lâm Vũ - Em Sẽ Hiểu Cho Lòng Anh
YE 32_25 - Hoàng Kỳ Anh - Giấc Mơ Không Trở Lại
YE 32_26 - Lương Gia Huy - Em Có Hiểu Cho Lòng Anh
YE 32_27 - Thanh Thảo - Bài Tango Xa Rồi
YE 32_28 - Tuấn Luc - Khúc Mưa
YE 32_29 - Tuấn Khoa - Lời Nói Đau Lòng
YE 32_30 - H.A.T - Cổ Tích Anh Và Em
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: cfem_78
#7 Posted : Thursday, March 10, 2011 3:49:30 PM(UTC)
Cám ơn rất nhiều đã upload DVD này
User: jdmp87
#8 Posted : Thursday, October 03, 2013 8:46:46 PM(UTC)
cảm ơn rất nhiều
Users browsing this topic
Guest (3)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice