Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: spaceship
#1 Posted : Wednesday, October 13, 2010 12:07:28 AM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
SD Nhac Tre TopHit 15_01 - Minh Thuan - Khi Nao Em Buon
SD Nhac Tre TopHit 15_02 - Ung Hoang Phuc - Tai Em Ma Toi Nhu The
SD Nhac Tre TopHit 15_03 - Quang Dung & Thanh Thao - Anh Muon Noi Yeu Em
SD Nhac Tre TopHit 15_04 - Truong Vinh Toan - Ban Toi Em Cung Khong Chua
SD Nhac Tre TopHit 15_05 - Huy Vu - Trai Tim Dai Kho
SD Nhac Tre TopHit 15_06 - Nguyen Vu - Mong Thuy Tinh
SD Nhac Tre TopHit 15_07 - Vu Tram Anh - Dung De Nguoi Ta Buon
SD Nhac Tre TopHit 15_08 - Han Thai Tu - Ngheo Ma Co Tinh
SD Nhac Tre TopHit 15_09 - Quang Dung - Den Bao Gio
SD Nhac Tre TopHit 15_10 - Thy Dung - Canh Chim Tren Song
SD Nhac Tre TopHit 15_11 - Le Dung - Chi Vi Toi Khong Tin
SD Nhac Tre TopHit 15_12 - Tuan Khoa - Pho Xua Con Cho
SD Nhac Tre TopHit 15_13 - Duong Thieu Hai - Tim Anh Da Hua
SD Nhac Tre TopHit 15_14 - Ung Hoang Phuc & Anh Kiet - Chang Kho Thuy Chung
SD Nhac Tre TopHit 15_15 - Vu Tram Anh - Con Tim Tho Ngay
SD Nhac Tre TopHit 15_16 - Dang Trong Vu - Lai Mot Lan Nua
SD Nhac Tre TopHit 15_17 - Quang Dung - Cau Chuyen Tinh Toi
SD Nhac Tre TopHit 15_18 - Tuan Khoa - Xa Roi Tinh Oi
SD Nhac Tre TopHit 15_19 - Duy Manh - Loi Cua Trai Tim
SD Nhac Tre TopHit 15_20 - Le Dung - Tro Choi Cay Dang
SD Nhac Tre TopHit 15_21 - Ly Van Long - Loi Chua Noi
SD Nhac Tre TopHit 15_22 - Luong Gia Huy - Tai Sao Em Phai Ra Di
SD Nhac Tre TopHit 15_23 - Anh Kiet - Cuon Phim Buon
SD Nhac Tre TopHit 15_24 - Hoang Ky Anh - Sau Mot Lan Yeu
SD Nhac Tre TopHit 15_25 - Han Thai Tu - Huynh De Tuong Tan
SD Nhac Tre TopHit 15_26 - Quang Dung - Chuyen Cua Toi
SD Nhac Tre TopHit 15_27 - Dang Trong Vu - Sao Voi Quen

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:42:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: T_P
#2 Posted : Wednesday, October 13, 2010 4:31:09 AM(UTC)
Nhạc Trẻ Tophit 15_01 - Ưng Hoàng Phúc - Tại Em Mà Tôi Như Thế
Nhạc Trẻ Tophit 15_03 - Trương Vỉnh Toàn - Bạn Tôi Em Cũng Không Chừa
Nhạc Trẻ Tophit 15_04 - Huy Vủ - Trái Tim Dại Khờ
Nhạc Trẻ Tophit 15_05 - Nguyên Vủ - Mộng Thủy Tinh
Nhạc Trẻ Tophit 15_06 - Vủ Trâm Anh - Đừng Để Người Ta Buồn
Nhạc Trẻ Tophit 15_07 - Mình Thuận - Khi Nào Em Buồn
Nhạc Trẻ Tophit 15_08 - Hàn Thái Tú - Nghèo Mà Có Tình
Nhạc Trẻ Tophit 15_09 - Quang Dũng - Đến Bao Giờ
Nhạc Trẻ Tophit 15_10 - Thy Dung - Cánh Chim Trên Sóng
Nhạc Trẻ Tophit 15_12 - Tuấn Khoa - Phố Xưa Còn Chờ
Nhạc Trẻ Tophit 15_13 - Dương Thiệu Hải - Tim Anh Đã Hứa
Nhạc Trẻ Tophit 15_14 - Ưng Hoàng Phúc & Anh Kiệt - Chàng Khờ Thuỷ Chung
Nhạc Trẻ Tophit 15_15 - Vủ Trâm Anh - Con Tim Thơ Ngay
Nhạc Trẻ Tophit 15_16 - Đặng Trọng Vủ - Lại Một Lần Nữa
Nhạc Trẻ Tophit 15_18 - Tuấn Khoa - Xa Rồi Tình Ơi
Nhạc Trẻ Tophit 15_19 - Duy Mạnh - Lời Của Trái Tim
Nhạc Trẻ Tophit 15_20 - Lê Dũng - Trò Chơi Cay Đắng
Nhạc Trẻ Tophit 15_21 - Lý Văn Long - Lời Chưa Nói
Nhạc Trẻ Tophit 15_22 - Lương Gia Huy - Tại Sao Em Phải Ra Đi
Nhạc Trẻ Tophit 15_24 - Hoàng Kỳ Anh - Sau Một Lần Yêu
Nhạc Trẻ Tophit 15_25 - Hàn Thái Tú - Huynh Đệ Tương Tàn
Nhạc Trẻ Tophit 15_27 - Đặng Trọng Vủ - Sao Vội Quên
Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
User: Gada
#3 Posted : Thursday, February 17, 2011 1:59:17 PM(UTC)
Code:
Nhạc Trẻ Tophit 15_01 - Ưng Hoàng Phúc - Tại Em Mà Tôi Như Thế
Nhạc Trẻ Tophit 15_02 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Anh Muốn Nói Yêu Em
Nhạc Trẻ Tophit 15_03 - Trương Vỉnh Toàn - Bạn Tôi Em Cũng Không Chừa
Nhạc Trẻ Tophit 15_04 - Huy Vủ - Trái Tim Dại Khờ
Nhạc Trẻ Tophit 15_05 - Nguyên Vủ - Mộng Thủy Tinh
Nhạc Trẻ Tophit 15_06 - Vủ Trâm Anh - Đừng Để Người Ta Buồn
Nhạc Trẻ Tophit 15_07 - Mình Thuận - Khi Nào Em Buồn
Nhạc Trẻ Tophit 15_08 - Hàn Thái Tú - Nghèo Mà Có Tình
Nhạc Trẻ Tophit 15_09 - Quang Dũng - Đến Bao Giờ
Nhạc Trẻ Tophit 15_10 - Thy Dung - Cánh Chim Trên Sóng
Nhạc Trẻ Tophit 15_11 - Lê Dũng - Chỉ Vì Tôi Không Tin
Nhạc Trẻ Tophit 15_12 - Tuấn Khoa - Phố Xưa Còn Chờ
Nhạc Trẻ Tophit 15_13 - Dương Thiệu Hải - Tim Anh Đã Hứa
Nhạc Trẻ Tophit 15_14 - Ưng Hoàng Phúc & Anh Kiệt - Chàng Khờ Thuỷ Chung
Nhạc Trẻ Tophit 15_15 - Vủ Trâm Anh - Con Tim Thơ Ngay
Nhạc Trẻ Tophit 15_16 - Đặng Trọng Vủ - Lại Một Lần Nữa
Nhạc Trẻ Tophit 15_17 - Quang Dũng - Câu Chuyện Tình Tôi
Nhạc Trẻ Tophit 15_18 - Tuấn Khoa - Xa Rồi Tình Ơi
Nhạc Trẻ Tophit 15_19 - Duy Mạnh - Lời Của Trái Tim
Nhạc Trẻ Tophit 15_20 - Lê Dũng - Trò Chơi Cay Đắng
Nhạc Trẻ Tophit 15_21 - Lý Văn Long - Lời Chưa Nói
Nhạc Trẻ Tophit 15_22 - Lương Gia Huy - Tại Sao Em Phải Ra Đi
Nhạc Trẻ Tophit 15_23 - Anh Kiệt - Cuốn Phim Buồn
Nhạc Trẻ Tophit 15_24 - Hoàng Kỳ Anh - Sau Một Lần Yêu
Nhạc Trẻ Tophit 15_25 - Hàn Thái Tú - Huynh Đệ Tương Tàn
Nhạc Trẻ Tophit 15_26 - Quang Dũng - Chuyện Của Tôi
Nhạc Trẻ Tophit 15_27 - Đặng Trọng Vủ - Sao Vội Quên

Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice