Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, March 04, 2010 3:37:22 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Thanh Hang TB_01 - Quốc Kiệt & Tú Sương - Diêu Bông (Tan Co)
Thanh Hang TB_02 - Linh Tâm & Cẩm Thu - Số Phận (Tan Co)
Thanh Hang TB_03 - Thanh Hằng - Ngẫu Hứng Ru Con (Tan Co)
Thanh Hang TB_04 - Kim Tiểu Long & Thu Thảo - Chuyện Tình Mo Cau (Tan Co)
Thanh Hang TB_05 - Ngân Tuấn & Thanh Thuỷ - Tình biển (Tan Co)
Thanh Hang TB_06 - Chiêu Hùng & Ngân Quỳnh - Em Bỏ Dòng Sông (Tan Co)
Thanh Hang TB_07 - Trọng Nghĩa & Mai Phượng - Thương Về Miền Đất Lanh (Tan Co)
Thanh Hang TB_08 - Trọng Phúc & Ngân Quỳnh - Cánh Cò Và Dòng Sông (Tan Co)
Thanh Hang TB_09 - Kim Tử Long & Trinh Trinh - Trên Nhịp Cầu Tre (Tan Co)
Thanh Hang TB_10 - Chí Linh & Vân hà - Chia Xa (Tan Co)
Thanh Hang TB_11 - Lệ Thuỷ - Tình Thắm Duyên Quê (Tan Co)
Thanh Hang TB_12 - Lệ Thuỷ - Tiền và Lá (Tan Co)

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:43:37 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Hai Lúa
#2 Posted : Tuesday, October 15, 2013 6:15:49 PM(UTC)
TCGD Tình Biển_01 - Quốc Kiệt & Tú Sương - Diêu Bông (Tân Cổ)
TCGD Tình Biển_02 - Linh Tâm & Cẩm Thu - Số Phận (Tân Cổ)
TCGD Tình Biển_03 - Thanh Hằng - Ngẫu Hứng Ru Con (Tân Cổ)
TCGD Tình Biển_04 - Kim Tiểu Long & Thu Thảo - Chuyện Tình Mo Cau (Tân Cổ)
TCGD Tình Biển_05 - Ngân Tuấn & Thanh Thuỷ - Tình biển (Tân Cổ)
TCGD Tình Biển_06 - Chiêu Hùng & Ngân Quỳnh - Em Bỏ Dòng Sông (Tân Cổ)
TCGD Tình Biển_07 - Trọng Nghĩa & Mai Phượng - Thương Về Miền Đất Lanh (Tân Cổ)
TCGD Tình Biển_08 - Trọng Phúc & Ngân Quỳnh - Cánh Cò Và Dòng Sông (Tân Cổ)
TCGD Tình Biển_09 - Kim Tử Long & Trinh Trinh - Trên Nhịp Cầu Tre (Tân Cổ)
TCGD Tình Biển_10 - Chí Linh & Vân hà - Chia Xa (Tân Cổ)
TCGD Tình Biển_11 - Lệ Thuỷ - Tình Thắm Duyên Quê (Tân Cổ)
TCGD Tình Biển_12 - Lệ Thuỷ - Tiền và Lá (Tân Cổ)
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice