Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, March 04, 2010 11:39:36 AM(UTC)
NT Nhạc Lính_01 - Nhật Trường - Tâm sự người lính trẻ
NT Nhạc Lính_02 - Nhật Trường - Chiều trên phá tam giang
NT Nhạc Lính_03 - Nhật Trường - Hoa biển
NT Nhạc Lính_04 - Mỹ Lan - Mầu mũ anh mầu áo em
NT Nhạc Lính_05 - Quốc Anh - Người ở lại Charlie
NT Nhạc Lính_06 - Nhật Trường - Anh không chết đâu anh
NT Nhạc Lính_07 - Nhật Trường - Rừng lá thấp
NT Nhạc Lính_08 - Anh Khoa - Bắc đẩu
NT Nhạc Lính_09 - Nhật Trường - Tuyết trắng
NT Nhạc Lính_10 - Như Mai - Người yêu của lính
NT Nhạc Lính_11 - Nhật Trường - Bảy thế kỷ tình yêu
NT Nhạc Lính_12 - Nhật Trường - Yêu người như thế đó
NT Nhạc Lính_13 - Nhật Chương - Cho xin số nhà
NT Nhạc Lính_14 - Mỹ Lan - Chủ nhật này Trẫm nhớ Ái Khanh không
NT Nhạc Lính_15 - Nhật Trường - Trong lần tái ngộ
NT Nhạc Lính_16 - Ngọc Huệ - Trên đỉnh mùa đông
NT Nhạc Lính_17 - Nhật Trường - Mùa đông của anh
NT Nhạc Lính_18 - Nhật Trường - Tình đầu tình cuối
NT Nhạc Lính_19 - Nhật Trường - Người xa người
NT Nhạc Lính_20 - Nhật Trường - Một đời yêu em

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 9:31:04 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice