Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:48:44 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 1: Tuổi Xa Người

PBN Karaoke 01_01 - Phi Khanh - Tình Trong Dĩ Vãng
PBN Karaoke 01_02 - Hương Lan - Em Ði Trên Cỏ Non
PBN Karaoke 01_03 - Duy Quang & Thái Châu & Elvis Phương - Liên Khúc Không
PBN Karaoke 01_04 - Ý Lan - Tuổi Xa Người
PBN Karaoke 01_05 - Dalena - Lòng Mẹ
PBN Karaoke 01_06 - Don Hồ - My Dream Girl
PBN Karaoke 01_07 - Quang Bình & Trang Thanh Lan - Tàu Về Quê Hương
PBN Karaoke 01_08 - Ngọc Thúy - Tình Em Trao Anh
PBN Karaoke 01_09 - Anh Khoa - Phút Cuối
PBN Karaoke 01_10 - Phi Khanh - Cô Ðơn
PBN Karaoke 01_11 - Elvis Phương - Bài Thánh Ca Buồn
PBN Karaoke 01_12 - Ái Vân - Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh
PBN Karaoke 01_13 - Dalena & Duy Hạnh & Phương Khanh & Lilian - Liên Khúc Ðưa Nhau Vào Cõi Ân Tình
PBN Karaoke 01_14 - Hương Lan & Thái Châu - Ðừng Nói Xa Nhau
PBN Karaoke 01_15 - Anh Khoa & Phương Hồng Quế - Kể Chuyện Trong Ðêm
PBN Karaoke 01_16 - Hương Lan - Duyên Tình
PBN Karaoke 01_17 - Jenny Loan - Niềm Ðau Giã Từ
PBN Karaoke 01_18 - Nguyễn Hưng - Ðêm Nguyện Càu
PBN Karaoke 01_19 - Elvis Phương & Hương Lan & Quang Bình & Trang Thanh Lan - Giăng Câu
PBN Karaoke 01_20 - Anh Khoa & Dalena - Ngày Tân Hôn

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:42:40 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: thommydang
#2 Posted : Tuesday, March 02, 2010 5:27:37 AM(UTC)
thankyou for your upload, i been looking for this DVD for my collection.[love]
User: thichannho1
#3 Posted : Monday, March 08, 2010 9:07:25 AM(UTC)
hey pro,sao an thank roi ma ko thay link dau nhi?
User: Hai Lúa
#4 Posted : Saturday, March 20, 2010 3:50:13 AM(UTC)
thichannho1 wrote:
hey pro,sao an thank roi ma ko thay link dau nhi?

Đọc trang này:
http://forum.tkaraoke.co...tst1031_Note--Chu-Y.aspx
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: mickeydo08
#5 Posted : Saturday, December 25, 2010 1:36:08 PM(UTC)
Thank you upload
User: le1111
#6 Posted : Tuesday, July 19, 2011 11:01:58 PM(UTC)
thank
User: Thuyxuan
#7 Posted : Wednesday, September 26, 2012 7:25:15 PM(UTC)
Originally Posted by: Old Forum Mover Go to Quoted Post
Paris By Night Karaoke 1: Tuổi Xa Người

PBN Karaoke 01_01 - Phi Khanh - Tình Trong Dĩ Vãng
PBN Karaoke 01_02 - Hương Lan - Em Ði Trên Cỏ Non
PBN Karaoke 01_03 - Duy Quang & Thái Châu & Elvis Phương - Liên Khúc Không
PBN Karaoke 01_04 - Ý Lan - Tuổi Xa Người
PBN Karaoke 01_05 - Dalena - Lòng Mẹ
PBN Karaoke 01_06 - Don Hồ - My Dream Girl
PBN Karaoke 01_07 - Quang Bình & Trang Thanh Lan - Tàu Về Quê Hương
PBN Karaoke 01_08 - Ngọc Thúy - Tình Em Trao Anh
PBN Karaoke 01_09 - Anh Khoa - Phút Cuối
PBN Karaoke 01_10 - Phi Khanh - Cô Ðơn
PBN Karaoke 01_11 - Elvis Phương - Bài Thánh Ca Buồn
PBN Karaoke 01_12 - Ái Vân - Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh
PBN Karaoke 01_13 - Dalena & Duy Hạnh & Phương Khanh & Lilian - Liên Khúc Ðưa Nhau Vào Cõi Ân Tình
PBN Karaoke 01_14 - Hương Lan & Thái Châu - Ðừng Nói Xa Nhau
PBN Karaoke 01_15 - Anh Khoa & Phương Hồng Quế - Kể Chuyện Trong Ðêm
PBN Karaoke 01_16 - Hương Lan - Duyên Tình
PBN Karaoke 01_17 - Jenny Loan - Niềm Ðau Giã Từ
PBN Karaoke 01_18 - Nguyễn Hưng - Ðêm Nguyện Càu
PBN Karaoke 01_19 - Elvis Phương & Hương Lan & Quang Bình & Trang Thanh Lan - Giăng Câu
PBN Karaoke 01_20 - Anh Khoa & Dalena - Ngày Tân Hôn

User: Ziro Trần
#8 Posted : Thursday, October 29, 2015 8:51:59 PM(UTC)
thanks for share
User: tanhuu
#9 Posted : Sunday, November 01, 2015 12:09:45 PM(UTC)
Cam on ban
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice