Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 4:59:05 PM(UTC)
Có mấy bản... không biết tên/ca sĩ...


SD Giai Điệu Tình Yêu_01 - Quang Dũng - Nữa trái tim buồn
SD Giai Điệu Tình Yêu_02 - Hàn Thái Tú - Vì sao em ra đi
SD Giai Điệu Tình Yêu_03 - Mỹ Tâm - Ánh sao buồn
SD Giai Điệu Tình Yêu_04 - Thanh Thảo & Quang Dũng - Đường tình hai lối
SD Giai Điệu Tình Yêu_05 - Châu Gia Kiệt - Còn lại gì
SD Giai Điệu Tình Yêu_06 - Thanh Thảo - Bài Tango xa rồi
SD Giai Điệu Tình Yêu_07 - Quang Dũng - Người từ phương xa về
SD Giai Điệu Tình Yêu_08 - Nam - (lời) Phố Khuya đã lên đèn....
SD Giai Điệu Tình Yêu_09 - Mỹ Tâm - Dấu chấm hỏi
SD Giai Điệu Tình Yêu_10 - Thanh Thảo & Quang Dũng - Hoài niệm dấu yêu
SD Giai Điệu Tình Yêu_11 - Quang Dũng - Đừng buồn ta hỡi
SD Giai Điệu Tình Yêu_12 - Thanh Thảo - Ok mình chia tay
SD Giai Điệu Tình Yêu_13 - Lâm Vũ - Cuộc tình đã xa
SD Giai Điệu Tình Yêu_14 - Hàn Thái Tú - Cứ quay mặt đi
SD Giai Điệu Tình Yêu_15 - Quang Dũng - Còn đó chút nồng phai
SD Giai Điệu Tình Yêu_16 - Thanh Thảo - Sau một lời nói dối
SD Giai Điệu Tình Yêu_17 - Trương Đan Huy - Về đâu
SD Giai Điệu Tình Yêu_18 - Đàm Vĩnh Hưng - (Lời) Ngày xưa đó...
SD Giai Điệu Tình Yêu_19 - Mỹ Tâm - Đừng buồn phiên
SD Giai Điệu Tình Yêu_20 - Quang Dũng - Vì sao lẽ loi
SD Giai Điệu Tình Yêu_21 - Hoàng Châu - Vai phụ
SD Giai Điệu Tình Yêu_22 - Quang Dũng - Hạ trắng
SD Giai Điệu Tình Yêu_23 - Thanh Thảo - Trái tim lầm lỡ
SD Giai Điệu Tình Yêu_24 - Đàm Vĩnh Hưng - Anh vẫn chờ em
SD Giai Điệu Tình Yêu_25 - Quang Dũng - (Lời) Đêm tàn cho trăng khuyết...
SD Giai Điệu Tình Yêu_26 - Thanh Thảo - Tạm biệt thơ ngây
SD Giai Điệu Tình Yêu_27 - Quang Dũng - Còn tuổi nào cho em
SD Giai Điệu Tình Yêu_28 - Nam - Một thời yêu em

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:50:23 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice