Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123>
Options
Go to last post Go to first unread
User: locky
#11 Posted : Friday, March 13, 2015 9:01:43 AM(UTC)
Co gi quan trong lam khong? toi biet he dang o SJ
User: ISAYGLD
#12 Posted : Friday, March 13, 2015 11:51:42 PM(UTC)
Hit and run
Locky làm good sam đi. Gặp thì cứ thẳng tay mà thiến.
[woot]
User: EnjoyTheSound
#13 Posted : Saturday, March 14, 2015 4:45:40 PM(UTC)
Tui cũng tìm cụ này đó, địa chỉ số phone thì đã có đủ. Chỉ nhờ người nào có cơ hội nói chuyện với cu này, thì nhắn lại giùm: "làm người ai làm thế, làm thế không phải là người"
User: locky
#14 Posted : Saturday, March 14, 2015 6:42:21 PM(UTC)
Originally Posted by: EnjoyTheSound Go to Quoted Post
Tui cũng tìm cụ này đó, địa chỉ số phone thì đã có đủ. Chỉ nhờ người nào có cơ hội nói chuyện với cu này, thì nhắn lại giùm: "làm người ai làm thế, làm thế không phải là người"

Theo tui duoc biet, he la sale man cho Media Player .... chuyen mon ban HD + nhac ..... chac la nhieu an oan giang ho day.
User: locky
#15 Posted : Saturday, March 14, 2015 6:44:25 PM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
Hit and run
Locky làm good sam đi. Gặp thì cứ thẳng tay mà thiến.
[woot]


Chac la phai ru U di chung, he con tre hon tui nhieu ....[lol]

User: luungocnhung1122
#16 Posted : Monday, March 16, 2015 2:37:34 PM(UTC)
Em cũng tìm bác này đó, địa chỉ số phone thì đã có đủ. Chỉ nhờ người nào có cơ hội nói chuyện với bác này, thì nhắn lại giùm: "làm người ai làm thế, làm thế không phải là người"

em cũng bị như câu này đó bác, buồn thật chứ, có ai giúp em không vậy,

Edited by user Monday, March 16, 2015 2:39:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hai Lúa
#17 Posted : Tuesday, March 17, 2015 2:51:24 AM(UTC)
Originally Posted by: luungocnhung1122 Go to Quoted Post
Em cũng tìm bác này đó, địa chỉ số phone thì đã có đủ. Chỉ nhờ người nào có cơ hội nói chuyện với bác này, thì nhắn lại giùm: "làm người ai làm thế, làm thế không phải là người"

em cũng bị như câu này đó bác, buồn thật chứ, có ai giúp em không vậy,


Nói toạt ra chính xác là bi cái gì chứ cứ nói úp úp mở mở như vậy ko ai giúp dc đâu.
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: theunknown
#18 Posted : Tuesday, March 17, 2015 2:42:33 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Nói toạt ra chính xác là bi cái gì chứ cứ nói úp úp mở mở như vậy ko ai giúp dc đâu.


Hahah exactly!!!
Up up Mo Mo lam t.ui nay kho chiu qua kakak
User: H&R+TN
#19 Posted : Tuesday, March 17, 2015 3:14:01 PM(UTC)
Kiếm tui hay kiếm ai zdậy?[dzot]
User: florida80
#20 Posted : Wednesday, March 18, 2015 6:59:00 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Nói toạt ra chính xác là bi cái gì chứ cứ nói úp úp mở mở như vậy ko ai giúp dc đâu.
ân oán giang hồ .. Gặp hắn là cứ thẳng tay , o tha ... Hai lúa hiền quá , o trị nỗi người này đâu mà ham
[angry] [angry] [angry] [lol] [lol] [lol]
Users browsing this topic
Guest (2)
3 Pages<123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice