Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Wednesday, August 28, 2013 10:19:27 PM(UTC)
Nguoi Quen Ke Nho_01 - Chung Tu Luu - Rong Reu
Nguoi Quen Ke Nho_02 - Nam - Thuy Thuy Va Bien Ca
Nguoi Quen Ke Nho_03 - Dalena - Doi Nga Chia Ly
Nguoi Quen Ke Nho_04 - Ngoc Lan - Nang Xanh
Nguoi Quen Ke Nho_05 - Nam & Nu - Nguoi Quen Ke Nho
Nguoi Quen Ke Nho_06 - Nam & Nu - Tinh Trong Nhu Da
Nguoi Quen Ke Nho_07 - Y Lan - Thuyen Vien Xu
Nguoi Quen Ke Nho_08 - Ngoc Hue - Tinh Voi ( There's A Kind of Hush)
Nguoi Quen Ke Nho_09 - My Huyen - Sao Danh Xa Em
Nguoi Quen Ke Nho_10 - KENNY - Dong Xanh ( Green Fields )
Nguoi Quen Ke Nho_11 - Chung Tu Luu - Bong Danh Nguoi Yeu
Nguoi Quen Ke Nho_12 - Nam - Trom Nhim Nhau
Nguoi Quen Ke Nho_13 - Randy & My Huyen - Pho Dem
Nguoi Quen Ke Nho_14 - Randy & My Huyen - Hon Lo Sa Vao Mat Em
Nguoi Quen Ke Nho_15 - Thai Chau - Mua Dong Em Di
Nguoi Quen Ke Nho_16 - Thuy Huong - Ngam Ngui
Nguoi Quen Ke Nho_17 - Trung Hanh - Vang Nang
Nguoi Quen Ke Nho_18 - Thai Chau - Dua Em
Nguoi Quen Ke Nho_19 - Nam - Tinh Khuc Buon
Nguoi Quen Ke Nho_20 - Dalena - Mua Thu La Bay

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 5:09:04 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Black Sea
#2 Posted : Saturday, September 07, 2013 11:31:45 PM(UTC)
Nguoi Quen Ke Nho_01 - Chung Tu Luu - Rong Reu
Nguoi Quen Ke Nho_02 - Nam - Thuy Thu Va Bien Ca
Nguoi Quen Ke Nho_03 - Dalena - Doi Nga Chia Ly
Nguoi Quen Ke Nho_04 - Ngoc Lan - Nang Xanh
Nguoi Quen Ke Nho_05 - Nam & Nu - Nguoi Quen Ke Nho
Nguoi Quen Ke Nho_06 - Nam & Nu - Tinh Trong Nhu Da
Nguoi Quen Ke Nho_07 - Y Lan - Thuyen Vien Xu
Nguoi Quen Ke Nho_08 - Ngoc Hue - Tinh Voi (There's A Kind of Hush)
Nguoi Quen Ke Nho_09 - My Huyen - Sao Danh Xa Em
Nguoi Quen Ke Nho_10 - Kenny - Dong Xanh (Green Fields)
Nguoi Quen Ke Nho_11 - Chung Tu Luu - Bong Dang Nguoi Yeu
Nguoi Quen Ke Nho_12 - Nam - Trom Nhin Nhau
Nguoi Quen Ke Nho_13 - Randy & My Huyen - Pho Dem
Nguoi Quen Ke Nho_14 - Randy & My Huyen - Hon Lo Sa Vao Mat Em
Nguoi Quen Ke Nho_15 - Thai Chau - Mua Dong Em Di
Nguoi Quen Ke Nho_16 - Thuy Huong - Ngam Ngui
Nguoi Quen Ke Nho_17 - Trung Hanh - Vang Nang
Nguoi Quen Ke Nho_18 - Thai Chau - Dua Em
Nguoi Quen Ke Nho_19 - Nam - Tinh Khuc Buon
Nguoi Quen Ke Nho_20 - Dalena - Mua Thu La Bay

Edited by user Sunday, September 08, 2013 8:41:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: thehien_Am
#3 Posted : Saturday, September 07, 2013 11:48:30 PM(UTC)
Chuẩn không cần chỉnh


Nguoi Quen Ke Nho_01 - Chung Tu Luu - Rong Reu
Nguoi Quen Ke Nho_02 - Ngoc Son - Thuy Thu Va Bien Ca
Nguoi Quen Ke Nho_03 - Dalena - Doi Nga Chia Ly
Nguoi Quen Ke Nho_04 - Ngoc Lan - Nang Xanh
Nguoi Quen Ke Nho_05 - Ngoc Son & My Huyen - Nguoi Quen Ke Nho
Nguoi Quen Ke Nho_06 - Thai Chau & My Huyen - Tinh Trong Nhu Da
Nguoi Quen Ke Nho_07 - Y Lan - Thuyen Vien Xu
Nguoi Quen Ke Nho_08 - Ngoc Hue - Tinh Voi (There's A Kind of Hush)
Nguoi Quen Ke Nho_09 - My Huyen - Sao Danh Xa Em
Nguoi Quen Ke Nho_10 - Kenny - Dong Xanh (Green Fields)
Nguoi Quen Ke Nho_11 - Chung Tu Luu - Bong Danh Nguoi Yeu
Nguoi Quen Ke Nho_12 - Thuy Huong - Trom Nhin Nhau
Nguoi Quen Ke Nho_13 - Randy & My Huyen - Pho Dem
Nguoi Quen Ke Nho_14 - Randy & My Huyen - Hon Lo Sa Vao Doi Mat Em (Yeu Lan Toc Ay or Ve Dau Mai Toc Nguoi Thuong)
Nguoi Quen Ke Nho_15 - Thai Chau - Mua Dong Em Di
Nguoi Quen Ke Nho_16 - Thuy Huong - Ngam Ngui
Nguoi Quen Ke Nho_17 - Trung Hanh - Vang Nang
Nguoi Quen Ke Nho_18 - Thai Chau - Dua Em
Nguoi Quen Ke Nho_19 - Le Hang - Tinh Khuc Buon
Nguoi Quen Ke Nho_20 - Dalena - Mua Thu La Bay

Edited by user Saturday, September 07, 2013 11:51:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

--------- CHỈ CÓ ĐAM MÊ MỚI HIỂU ĐƯỢC TIẾNG NÓI CỦA ĐAM MÊ ----------
User: MySecret
#4 Posted : Wednesday, September 11, 2013 6:55:38 AM(UTC)
ACE nào có DVD này share mọi người với, xin cám ơn!

Edited: by user Wednesday, September 11, 2013 7:11:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice