Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Thursday, January 24, 2013 9:11:22 AM(UTC)
Preferences dialog for Kmp3 and Mp3g playback. To laugh this preference dialog, click on Options-->Kmp3 and Mp3g -->Settings. Increase the rendering quality to get smoother karaoke text highlight at the cost of increased CPU usage. The default quality settings actual are very good.
UserPostedImage

Use Help-->Show Log to show the logger. Select "All" to log all messages.
UserPostedImage

Edited by user Thursday, January 24, 2013 1:01:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Ế chồng tội lắm ai ơi
Con chim đơn lẽ, giữa trời mênh mông
Đáng thương những buổi đêm đông
Gối chăn lạnh lẽo, phòng không một mình
Họ hàng nội ngoại rẻ khinh
Bà con xa lánh, một mình cô đơn
Chẳng ai để dỗi, để hờn...
Chồng già, chồng xấu, còn hơn ế chồng!
User: caytre
#2 Posted : Tuesday, August 20, 2013 2:27:25 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Preferences dialog for Kmp3 and Mp3g playback. To laugh this preference dialog, click on Options-->Kmp3 and Mp3g -->Settings. Increase the rendering quality to get smoother karaoke text highlight at the cost of increased CPU usage. The default quality settings actual are very good.
UserPostedImage

Use Help-->Show Log to show the logger. Select "All" to log all messages.
UserPostedImage


Anh Hl oi , xài cai' video luc' hat' Kmp3 chac' anh² huong² hoi nhiêu`dên' CPU? minh`mo² vidéo khi hat' Kmp3 thi`dên' cuôi' bài hat' màn hinh` thu' hai no' muôn' dung' luôn và khg thèm chuyên² hinh`qua bài hat' kê' tiêp' , chac' thu² pham. lai. cung~do carte graphic yêu' [confused] Chac' cuôi' cùng cung~ phai² lo tâu. cai' laptop khac' qua' .Haizz...
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice