Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, September 01, 2012 10:36:09 PM(UTC)
Volume đã phát hành! See song list here: http://forum.tkaraoke.co...---Ngot-Ngao-Que-Me.aspx

%album% - %author% - %singer% - %song%.tksns
The content of this page is hidden. After you THANK the poster, refresh the page to see the hidden content. You only need to thank the first post (post #1).

Phần nội dung đã bị ẩn đi. Sau khi nhấn vào nút THANK để cám ơn người đăng bài này, bạn phải Refresh trang này lại để thấy nội dung. Bạn chỉ cần THANK post đầu tiên (post #1 ở trang 1).

Edited by user Sunday, December 09, 2012 1:33:40 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Ế chồng tội lắm ai ơi
Con chim đơn lẽ, giữa trời mênh mông
Đáng thương những buổi đêm đông
Gối chăn lạnh lẽo, phòng không một mình
Họ hàng nội ngoại rẻ khinh
Bà con xa lánh, một mình cô đơn
Chẳng ai để dỗi, để hờn...
Chồng già, chồng xấu, còn hơn ế chồng!
User: Hai Lúa
#2 Posted : Tuesday, October 16, 2012 10:58:01 PM(UTC)
Volume 3 released.
Ế chồng tội lắm ai ơi
Con chim đơn lẽ, giữa trời mênh mông
Đáng thương những buổi đêm đông
Gối chăn lạnh lẽo, phòng không một mình
Họ hàng nội ngoại rẻ khinh
Bà con xa lánh, một mình cô đơn
Chẳng ai để dỗi, để hờn...
Chồng già, chồng xấu, còn hơn ế chồng!
User: vmtruong
#3 Posted : Wednesday, October 17, 2012 12:26:09 AM(UTC)
chờ mãi [crying] cuối cùng cũng ra [love]
User: xgen
#4 Posted : Wednesday, October 17, 2012 12:40:47 AM(UTC)
thanks Hai Lua nhieu.....
User: Hai Lúa
#5 Posted : Wednesday, October 17, 2012 1:00:18 AM(UTC)
Due to some quality issues (some misspell lyrics, lyrics disappear too early made it hard to sing, audio volume not normalized on some songs, etc.), volume 3 has been recalled. Expect the re-release in a day or so.

Edited by user Wednesday, October 17, 2012 1:23:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Ế chồng tội lắm ai ơi
Con chim đơn lẽ, giữa trời mênh mông
Đáng thương những buổi đêm đông
Gối chăn lạnh lẽo, phòng không một mình
Họ hàng nội ngoại rẻ khinh
Bà con xa lánh, một mình cô đơn
Chẳng ai để dỗi, để hờn...
Chồng già, chồng xấu, còn hơn ế chồng!
User: hunghanoi_vn
#6 Posted : Wednesday, October 17, 2012 2:47:06 AM(UTC)
Thanks Anh Hai Lua Nhieu nhe.Ca khuc "Ngot Ngao Que Me" rat tuyet[dance 2]

Edited by user Wednesday, October 17, 2012 2:49:31 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hoang
#7 Posted : Thursday, October 18, 2012 1:37:04 PM(UTC)
Thanks
User: Viet Ngo
#8 Posted : Friday, October 19, 2012 1:10:59 PM(UTC)
Most of .002 files are missing from Mediafire link/folder.
Thanks much for your hard work.
User: Hai Lúa
#9 Posted : Friday, October 19, 2012 2:01:12 PM(UTC)
Originally Posted by: Viet Ngo Go to Quoted Post
Most of .002 files are missing from Mediafire link/folder.
Thanks much for your hard work.

Those are the one that don't have 002. Just dl 001 and extract.
Ế chồng tội lắm ai ơi
Con chim đơn lẽ, giữa trời mênh mông
Đáng thương những buổi đêm đông
Gối chăn lạnh lẽo, phòng không một mình
Họ hàng nội ngoại rẻ khinh
Bà con xa lánh, một mình cô đơn
Chẳng ai để dỗi, để hờn...
Chồng già, chồng xấu, còn hơn ế chồng!
User: plong
#10 Posted : Sunday, October 21, 2012 10:03:26 PM(UTC)
thanks for sharing
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice