Click to visit TKaraoke home page.
Support TKaraoke by buying the Pro version.
Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
Offline Old Forum Mover  
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:13:36 AM(UTC)
Old Forum Mover

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Member
Joined: 2/19/2010(UTC)
Posts: 657
Location: USA

Was thanked: 10006 time(s) in 502 post(s)
Requires TKaraoke 1.3 or higher. Song name structure: %album% - %author% - %singer% - %song%.tksns.

VSK 10_01 - Le Giang - Van Son - Kien Giang Minh Dep Lam
VSK 10_02 - Truong Quang Tuan - Nha Thanh - Tinh Dang Ly Kho Qua
VSK 10_03 - Tran Vu - Nguyen Thang - Tinh Trong Con Mua
VSK 10_04 - Unknown - Tam Doan - Co Gai Sau Rieng
VSK 10_05 - Unknown - Luong Tung Quang - Sao Van Con Yeu
VSK 10_06 - Unknown - Minh Tri, Viet Thi - One Night In Saigon
VSK 10_07 - Unknown - Bao Liem - Dieu Ho Phu The
VSK 10_08 - Unknown - Ngoc Thuy - Chi Co Em Yeu Anh
VSK 10_09 - Unknown - Quoc Dung - Mong Em Con Co Ngay Mai
VSK 10_10 - Unknown - Luong Tung Quang, Tam Doan - Vi Yeu Dau Ngay Xua
VSK 10_11 - Nhi Ha - Truong Vu - Me Toi
VSK 10_12 - Ky Anh - Tam Doan - Anh Trang Le Loi
VSK 10_13 - Unknown - Minh Tri, Viet Thi - Super Heroes
VSK 10_14 - Unknown - Luong Tung Quang - Hanh Phuc Mot Mua Xuan
VSK 10_15 - Tien Luan - Ngoc Ho - Xa Roi Hanh Phuc Gian Nan
VSK 10_16 - Viet Anh - Ngoc Thuy - Mua Phi Truong
VSK 10_17 - Unknown - Khanh Hoang - Bai Ca Xuan
VSK 10_18 - Unknown - Cat Ly - Sexual
VSK 10_19 - Unknown - Hoai Linh - Ly Gai Hu
VSK 10_20 - Unknown - Manh Quynh - Nho Nguoi Tinh Phu

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:38:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
thanks 15 users thanked Old Forum Mover for this useful post.
lethy on 1/13/2011(UTC), phan1007 on 1/16/2011(UTC), VANzLOVE on 2/5/2011(UTC), TraMi on 2/7/2011(UTC), nguoiyeucodon68 on 2/26/2011(UTC), timtran1981 on 2/26/2011(UTC), BeBui2010 on 2/27/2011(UTC), minhdung1975 on 5/5/2011(UTC), vinhtruongq on 5/15/2011(UTC), langdu on 6/1/2011(UTC), Chuiling on 7/22/2011(UTC), buimanhmyha on 5/19/2012(UTC), long5 on 1/30/2013(UTC), doilathedobanoi on 4/22/2013(UTC), visaoradi2212 on 12/23/2013(UTC)
Offline Hai Lúa  
#2 Posted : Thursday, December 16, 2010 10:25:23 PM(UTC)
Hai Lúa

Rank: Administration

Reputation:

Groups: Administrators
Joined: 2/18/2010(UTC)
Posts: 7,276
Location: California, USA

Thanks: 942 times
Was thanked: 10076 time(s) in 1494 post(s)
VSK 10_01 - Van Son - Kien Giang Minh Dep Lam
VSK 10_02 - Nha Thanh - Tinh Dang Ly Kho Qua
VSK 10_03 - Tran Vu - Nguyen Thang - Tinh Trong Con Mua
VSK 10_04 - Tam Doan - Co Gai Sau Rieng
VSK 10_05 - Luong Tung Quang - Sao Van Con Yeu
VSK 10_06 - Minh Tri, Viet Thi - One Night In Saigon
VSK 10_07 - Bao Liem - Dieu Ho Phu The
VSK 10_08 - Ngoc Thuy - Chi Co Em Yeu Anh
VSK 10_09 - Quoc Dung - Mong Em Con Co Ngay Mai
VSK 10_10 - Luong Tung Quang, Tam Doan - Vi Yeu Dau Ngay Xua
VSK 10_11 - Truong Vu - Me Toi
VSK 10_12 - Tam Doan - Anh Trang Le Loi
VSK 10_13 - Minh Tri, Viet Thi - Super Heroes
VSK 10_14 - Luong Tung Quang - Hanh Phuc Mot Mua Xuan
VSK 10_15 - Ngoc Ho - Xa Roi Hanh Phuc Gian Nan
VSK 10_16 - Ngoc Thuy - Mua Phi Truong
VSK 10_17 - Khanh Hoang - Bai Ca Xuan
VSK 10_18 - Cat Ly - Sexual
VSK 10_19 - Hoai Linh - Ly Gai Hu
VSK 10_20 - Manh Quynh - Nho Nguoi Tinh Phu
Ế chồng tội lắm ai ơi
Con chim đơn lẽ, giữa trời mênh mông
Đáng thương những buổi đêm đông
Gối chăn lạnh lẽo, phòng không một mình
Họ hàng nội ngoại rẻ khinh
Bà con xa lánh, một mình cô đơn
Chẳng ai để dỗi, để hờn...
Chồng già, chồng xấu, còn hơn ế chồng!
thanks 3 users thanked Hai Lúa for this useful post.
VANzLOVE on 12/17/2010(UTC), BeBui2010 on 2/27/2011(UTC), holly on 8/16/2011(UTC)
Offline tankickat@gmail.com  
#3 Posted : Saturday, January 29, 2011 11:25:49 AM(UTC)
tankickat@gmail.com

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Member
Joined: 7/11/2010(UTC)
Posts: 2
Location: Quebec, Canada

Thanks: 325 times
Was thanked: 3 time(s) in 2 post(s)
Originally Posted by: Vcdz382 Go to Quoted Post
VSK 10_01 - Vân Sơn - Kiên Giang Mình Đẹp Lắm
VSK 10_02 - Nhã Thanh - Tình Đắng Lý Khổ Qua
VSK 10_03 - Nguyễn Thắng - Tình Trong Cơn Mưa
VSK 10_04 - Tâm Đoan - Cô Gái Sầu Riêng
VSK 10_05 - Tùng Quang - Sao Vẫn Còn Yêu
VSK 10_06 - Minh Trí & Việt Thi - One Night In Saigon
VSK 10_07 - Bảo Liêm - Điẹu Hò Phu Thê
VSK 10_08 - Ngọc Thúy - Chì Có Em Yêu Anh
VSK 10_09 - Quốc Dũng - Mong Em Còn Có Ngày Mai
VSK 10_10 - L.Tùng Quang & Tâm Đoan - Vì Yêu Dấu Ngày Xưa
VSK 10_11 - Trường Vũ (VS) - Mẹ Toi
VSK 10_12 - Tâm Đoan - Ánh Trăng Lẻ Loi
VSK 10_13 - Minh Trí & Việt Thi - Super Heroes
VSK 10_14 - L. Tùng Quang - Hạnh Phúc Một Mùa Xuân
VSK 10_15 - Ngọc Hồ - Xa Rồi Hạnh Phùc Gian Nan
VSK 10_16 - Ngọc Thúy - Mưa Phi Trường
VSK 10_17 - Khánh Hoàng - Bài Ca Xuân
VSK 10_18 - Cát Ly - Sexual
VSK 10_19 - Hoài Linh - Lý Gái Hư
VSK 10_20 - Mạnh Quỳnh - Nhớ Người Tình Phụ

thanks 2 users thanked tankickat@gmail.com for this useful post.
BeBui2010 on 2/27/2011(UTC), holly on 8/16/2011(UTC)
Offline Nu_B  
#4 Posted : Tuesday, March 22, 2011 5:57:49 AM(UTC)
Nu_B

Rank: Advanced Member

Reputation:

Thích Ca Hát: hát hay không bằng hay hát.
Medals:

Groups: Listing Editor, Karaoke Jockey
Joined: 2/19/2010(UTC)
Posts: 1,542
Location: Texas

Thanks: 396 times
Was thanked: 2728 time(s) in 393 post(s)
Van Son K10_01 - Vân Sơn - Kiên Giang Mình Đẹp Lắm
Van Son K10_02 - Nhã Thanh - Tình Đắng Lý Khổ Qua
Van Son K10_03 - Nguyễn Thắng - Tình Trong Cơn Mưa
Van Son K10_04 - Tâm Đoan - Cô Gái Sầu Riêng
Van Son K10_05 - Tùng Quang - Sao Vẫn Còn Yêu
Van Son K10_06 - Minh Trí & Việt Thi - One Night In Saigon
Van Son K10_07 - Bảo Liêm - Điẹu Hò Phu Thê
Van Son K10_08 - Ngọc Thúy - Chì Có Em Yêu Anh
Van Son K10_09 - Quốc Dũng - Mong Em Còn Có Ngày Mai
Van Son K10_10 - L.Tùng Quang & Tâm Đoan - Vì Yêu Dấu Ngày Xưa
Van Son K10_11 - Trường Vũ (VS) - Mẹ Toi
Van Son K10_12 - Tâm Đoan - Ánh Trăng Lẻ Loi
Van Son K10_13 - Minh Trí & Việt Thi - Super Heroes
Van Son K10_14 - L. Tùng Quang - Hạnh Phúc Một Mùa Xuân
Van Son K10_15 - Ngọc Hồ - Xa Rồi Hạnh Phùc Gian Nan
Van Son K10_16 - Ngọc Thúy - Mưa Phi Trường
Van Son K10_17 - Khánh Hoàng - Bài Ca Xuân
Van Son K10_18 - Cát Ly - Sexual
Van Son K10_19 - Hoài Linh - Lý Gái Hư
Van Son K10_20 - Mạnh Quỳnh - Nhớ Người Tình Phụ
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Nu_B for this useful post.
holly on 8/16/2011(UTC)
Offline PPI  
#5 Posted : Wednesday, May 04, 2011 2:37:33 PM(UTC)
PPI

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Listing Editor
Joined: 2/19/2010(UTC)
Posts: 49

Thanks: 25 times
Was thanked: 90 time(s) in 23 post(s)
Van Son K10_01 - Vân Sơn - Kiên Giang Mình Đẹp Lắm
Van Son K10_02 - Nhã Thanh - Tình Đắng Lý Khổ Qua
Van Son K10_03 - Nguyễn Thắng - Tình Trong Cơn Mưa
Van Son K10_04 - Tâm Đoan - Cô Gái Sầu Riêng
Van Son K10_05 - Tùng Quang - Sao Vẫn Còn Yêu
Van Son K10_06 - Minh Trí & Việt Thi - One Night In Saigon
Van Son K10_07 - Bảo Liêm - Điẹu Hò Phu Thê
Van Son K10_08 - Ngọc Thúy - Chì Có Em Yêu Anh
Van Son K10_09 - Quốc Dũng - Mong Em Còn Có Ngày Mai
Van Son K10_10 - L.Tùng Quang & Tâm Đoan - Vì Yêu Dấu Ngày Xưa
Van Son K10_11 - Trường Vũ (VS) - Mẹ Toi
Van Son K10_12 - Tâm Đoan - Ánh Trăng Lẻ Loi
Van Son K10_13 - Minh Trí & Việt Thi - Super Heroes
Van Son K10_14 - Ngọc Hồ - Xa Rồi Hạnh Phùc Gian Nan
Van Son K10_15 - L. Tùng Quang - Hạnh Phúc Một Mùa Xuân

Van Son K10_16 - Ngọc Thúy - Mưa Phi Trường
Van Son K10_17 - Khánh Hoàng - Bài Ca Xuân
Van Son K10_18 - Cát Ly - Sexual
Van Son K10_19 - Hoài Linh - Lý Gái Hư
Van Son K10_20 - Mạnh Quỳnh - Nhớ Người Tình Phụ
thanks 2 users thanked PPI for this useful post.
holly on 8/16/2011(UTC), mrhtran1 on 4/1/2013(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice