Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Cát Bụi
#1 Posted : Friday, February 26, 2010 4:46:28 PM(UTC)
UserPostedImage


Lúc đầu là thành viên trong ban nhạc em bé Việt Nhi do nhạc sĩ Nguyễn Đức thành lập và hoạt động tại các Đài Phát Thanh. Về sau trở thành thế hệ ca sĩ thứ năm (theo nhạc sĩ Phạm Duy) của phòng trà hay sân khấu cùng thời với Phương Hoài Tâm và Phương Hồng Quế.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice