Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Nu_B
#1 Posted : Monday, August 28, 2017 6:35:28 AM(UTC)
Làm ơn cho xin 1 chút ý kiến

Hội trường rộng khoãng 100' x 300', sân khấu nằm chiều hẹp.

Thấy người ta xài cái này, bà con thấy có được không?
http://www.musiciansfrie...ay-speaker#productDetail
and
http://www.musiciansfrie...woofer?pfm=item_page.rr1|ClickCP
[blink]
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Hai Lúa
#2 Posted : Monday, August 28, 2017 6:50:05 AM(UTC)
Không biết gì chứ thấy giá là được rồi đó!
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Nu_B
#3 Posted : Tuesday, August 29, 2017 6:48:02 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Không biết gì chứ thấy giá là được rồi đó!

Đi dự tiệc gây quỷ ở nhà hàng thấy dàn loa này ... nghe hay quá nên bỏ lên đây hỏi ý kiến mấy trưởng lảo
[dance 2]
Nếu được thì sẽ xúi "Thầy" mua trang bị cho hội trường ở chùa
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: micheljohn
#4 Posted : Sunday, September 24, 2017 7:33:39 PM(UTC)
upppppppp
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice