Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Friday, May 26, 2017 11:42:08 AM(UTC)
Bớ Diep NGuyễn !!!! Hát hay quá bị đâm chết cũng đành . Hát dở quá bị đâm chết thật là tội nghiệp.
Bây giờ thì các scaryoke được lên tới báo BBC. Dạo này nổi tiếng quá .

http://www.bbc.com/news/technology-40055226

Edited by user Friday, May 26, 2017 11:58:57 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Hai Lúa
#2 Posted : Friday, May 26, 2017 12:25:18 PM(UTC)
Thằng Chê bị đâm chết mà đâu phải thằng hát!
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Ba Chéo
#3 Posted : Friday, May 26, 2017 12:35:30 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Thằng Chê bị đâm chết mà đâu phải thằng hát!


Tui warning mấy ông hát trong ni thôi . [cuoi 2]

Edited by user Friday, May 26, 2017 12:55:44 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: ISAYGLD
#4 Posted : Friday, May 26, 2017 1:35:41 PM(UTC)
Sợ nhất là tkaraoke đang hát mà bị đứng làm thằng hát quăng cái micro cái đùng rồi rượt chủ nhà
[lol] [lol] [laugh]
User: Hai Lúa
#5 Posted : Friday, May 26, 2017 1:50:57 PM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
Sợ nhất là tkaraoke đang hát mà bị đứng làm thằng hát quăng cái micro cái đùng rồi rượt chủ nhà
[lol] [lol] [laugh]


[sneaky]
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: locky
#6 Posted : Friday, May 26, 2017 3:07:16 PM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
Sợ nhất là tkaraoke đang hát mà bị đứng làm thằng hát quăng cái micro cái đùng rồi rượt chủ nhà
[lol] [lol] [laugh]


[thumbup] [thumbup] [thumbup] [scared]
User: Ba Chéo
#7 Posted : Friday, May 26, 2017 5:37:11 PM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
Sợ nhất là tkaraoke đang hát mà bị đứng làm thằng hát quăng cái micro cái đùng rồi rượt chủ nhà
[lol] [lol] [laugh]


Chuyện này có xảy ra sao ???[cuoi 2] [cuoi 2]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: ISAYGLD
#8 Posted : Friday, May 26, 2017 5:52:03 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Chuyện này có xảy ra sao ???[cuoi 2] [cuoi 2]


Tui warning mấy ông hát trong ni thôi . [cuoi 2]
User: benjaminle52
#9 Posted : Friday, May 26, 2017 9:51:42 PM(UTC)
Nếu đang hát trên Tkaraoke vip server mà bị đứng thì em bán cái qua anh HL. [cuoi 2] [cuoi 2]
User: Nu_B
#10 Posted : Tuesday, May 30, 2017 6:16:08 PM(UTC)
Có 1 lần, đang hát ngon lành thì có 1 thằng kéo volume xuống để bạn nó nói chuyện ... 3-4 thằng liền xông tới ... làm hại thằng nhỏ chạy mất dép [treo co]
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice