Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Mì Bolsa
#1 Posted : Thursday, March 16, 2017 6:55:49 PM(UTC)
Thông Báo Thông Báo

Ngày Thứ Sáu 21st tháng Tư 2017 tới, Nhà Hàng Majestic sẽ có 1 buổi thi Karaoke Going Ca Vàng "Âm Nhạc, Tiếng Hát và Kỷ Niệm"

Chuong trình bắt đầu từ 7:30pm - Dinner gồm có 7 món với Tôm Hùm

Địa chỉ: 5015 W Edinger Ave, Santa Ana 92704

Xin mời ACE vung OC and LA (South CA) tham gia, Let have fun

Xin liên lạc với:

a) Trang 714 399 5857
b) Quỳnh Giao 714 371 6770
c) Phượng 714 717 9563

Chi tiết nơi đây: https://tinyurl.com/ma6dqgz

Nơi mua vé:
A+ Tutoring
9352 Westminster Ave.
Westminster, CA 92683. USA
714 399 5857

Edited by user Monday, March 20, 2017 3:29:17 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Smart Karaoke P A X
Mic: Sen e935, Audix OM5
Mixer XR12
BBE 482i Sonic Max. <== Now XR-12
DBX 286S Preamp <== Now XR-12
Low cost 300W Amp <== Now IP500
KPro Stage Pro 600W <== Now IP500
User: Nu_B
#2 Posted : Friday, March 17, 2017 6:37:59 AM(UTC)
Originally Posted by: Mì Bolsa Go to Quoted Post
Thông Báo Thông Báo

Ngày Thứ Sáu 21st tháng Tư 2017 tới, Nhà Hàng Majestic sẽ có 1 buổi thi Karaoke Going Ca Vàng "Hát Hay 0= Hay Hát"

Chuong trình bắt đầu từ 7:30pm - Dinner gồm có 7 món với Tôm Hùm

Địa chỉ: 5015 W Edinger Ave, Santa Ana 92704

Xin mời ACE vung OC and LA (South CA) tham gia, Let have fun

Xin liên lạc với:

a) Trang 714 399 5857
b) Quỳnh Giao 714 371 6770
c) Phượng 714 717 9563

Chi tiết nơi đây: https://tinyurl.com/ma6dqgz


Vậy TKaraoke bắt đầu tuyển lựa ca sĩ để đi thi đấu là vừa.
[dance 2]
Trong này ai xứng đáng để đại diện TKa vậy ta?
Lúc trước có Cali Moon và Sơn Lê ở gần đó, bây giờ ai xung phong ... Giơ tay lên
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Hai Lúa
#3 Posted : Friday, March 17, 2017 7:14:47 AM(UTC)
Originally Posted by: Nu_B Go to Quoted Post
Vậy TKaraoke bắt đầu tuyển lựa ca sĩ để đi thi đấu là vừa.
[dance 2]
Trong này ai xứng đáng để đại diện TKa vậy ta?
Lúc trước có Cali Moon và Sơn Lê ở gần đó, bây giờ ai xung phong ... Giơ tay lên


I would vote for KDDo [woot]
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: ISAYGLD
#4 Posted : Friday, March 17, 2017 8:27:15 AM(UTC)
Last I heard someone got a "sexy" voice in this forum...according to Tuyet Den
Let's send him/her!
I'll bribe the judge (Mi-Bolsa)
kakakkakakak[lol] [lol]

BTW, Mi- you gonna send me a couple of VIP passes?

Also, are these songs on the banned list?
Rừng xưa, Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ) và Con đường xưa em đi (Chây Kỳ - Hồ Đình Phong)

Edited by user Friday, March 17, 2017 9:00:27 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Ba Chéo
#5 Posted : Friday, March 17, 2017 10:00:25 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
I would vote for KDDo [woot]


[thumbup] [thumbup] [thumbup]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Mì Bolsa
#6 Posted : Friday, March 17, 2017 10:56:26 AM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
Last I heard someone got a "sexy" voice in this forum...according to Tuyet Den
Let's send him/her!
I'll bribe the judge (Mi-Bolsa)
kakakkakakak[lol] [lol]

BTW, Mi- you gonna send me a couple of VIP passes?

Also, are these songs on the banned list?
Rừng xưa, Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ) và Con đường xưa em đi (Chây Kỳ - Hồ Đình Phong)Kakakak - I'm nota judge or any role of this event - I'm just helping out these beautiful ladies about the sound system :-)
As far as I know - they are do not allow nhac đỏ - That is

Call these girls to ask more question
Smart Karaoke P A X
Mic: Sen e935, Audix OM5
Mixer XR12
BBE 482i Sonic Max. <== Now XR-12
DBX 286S Preamp <== Now XR-12
Low cost 300W Amp <== Now IP500
KPro Stage Pro 600W <== Now IP500
User: Ba Chéo
#7 Posted : Friday, March 17, 2017 11:26:27 AM(UTC)
Xin đăng ký bài : " Em Là Bà Nội Của Anh "
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Ba Chéo
#8 Posted : Friday, March 17, 2017 11:28:58 AM(UTC)
Nếu là dân bên West Coast thì bài này thích hợp . [biggrin]

http://m1.chiasenhac.vn/...-axn~tss5qmqsqhe8e4.html
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: KDDo
#9 Posted : Friday, March 17, 2017 12:45:01 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
I would vote for KDDo [woot]


[dance 2] [dance 2] [addp] [addp] [addp]

... u
User: Mì Bolsa
#10 Posted : Monday, March 20, 2017 9:38:31 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Nếu là dân bên West Coast thì bài này thích hợp . [biggrin]

http://m1.chiasenhac.vn/...-axn~tss5qmqsqhe8e4.html


[cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]


Smart Karaoke P A X
Mic: Sen e935, Audix OM5
Mixer XR12
BBE 482i Sonic Max. <== Now XR-12
DBX 286S Preamp <== Now XR-12
Low cost 300W Amp <== Now IP500
KPro Stage Pro 600W <== Now IP500
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice