Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

5 Pages«<345
Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#41 Posted : Wednesday, March 29, 2017 10:30:58 AM(UTC)
Cụ Hai Lúa . Thiếu nợ đã lâu . Tui bận quá. Trả lẹ cho xong . Lực bất tòng tâm , mang về vỗ về lại biết đâu đẹp gái hơn . [cuoi 2]

File Attachment(s):
032917A.scn (22kb) downloaded 37 time(s).
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: newave
#42 Posted : Wednesday, March 29, 2017 11:35:55 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Cụ Hai Lúa . Thiếu nợ đã lâu . Tui bận quá. Trả lẹ cho xong . Lực bất tòng tâm , mang về vỗ về lại biết đâu đẹp gái hơn . [cuoi 2][watching] [watching] Biết Nói Gì Đây [noi nho] [noi nho]
User: KDDo
#43 Posted : Wednesday, March 29, 2017 12:16:25 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Cụ Hai Lúa . Thiếu nợ đã lâu . Tui bận quá. Trả lẹ cho xong . Lực bất tòng tâm , mang về vỗ về lại biết đâu đẹp gái hơn . [cuoi 2]Nghe đúng 0:30 ... Biết Nói Gì Đây !!! [di tam] [di tam] [di tam] [di tam]
... u
User: Ba Chéo
#44 Posted : Wednesday, March 29, 2017 1:24:23 PM(UTC)
Nợ thì dở hay chi cũng phải trả . Cái ý mới là hay . Không trả thì mới dở . [cuoi 2]
Vẫn phải thua cho thằng hàng xóm .[love]

Edited by user Wednesday, March 29, 2017 1:45:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Ba Chéo
#45 Posted : Friday, March 31, 2017 11:31:51 PM(UTC)
2 giờ sáng nhậu lết bánh . Vặn FX hết cở , hết biết đường luôn với Anh Cho Em Mùa Xuân . [cung ch] [cung ch] [cung ch]

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Ba Chéo
#46 Posted : Monday, April 03, 2017 11:01:06 AM(UTC)
Thể theo lời yêu cầu cảu một số dân nghiện scaryoke, mình chơi chiêu đầu gà đít vịt với Shure KSM8 đầu đen vào em Sony M70 . Hông biết hay dở thế nào . Quay về mic $10 là sung sướng nhất .
[cuoi 2]

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Ba Chéo
#47 Posted : Wednesday, April 05, 2017 10:21:33 AM(UTC)
UserPostedImage

Hôm nay đem hai em Shure KSM8 ra dập . Một em đen , một em trắng để chắc chắn hai em ngon như nhau . Không hiểu tại sao cùng một tuổi mà em trắng tiếng rên có vẻ bỏ xa em đen nhiều . Bài này chơi với em đen . Mình muốn để các cụ so sánh ra sao hay là mình già quá tai bị lãng cho nên em đen trắng vàng chi cũng quất .[cuoi 2]

Edited by user Wednesday, April 05, 2017 11:06:48 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: KDDo
#48 Posted : Wednesday, April 05, 2017 11:32:28 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
UserPostedImage

Hôm nay đem hai em Shure KSM8 ra dập . Một em đen , một em trắng để chắc chắn hai em ngon như nhau . Không hiểu tại sao cùng một tuổi mà em trắng tiếng rên có vẻ bỏ xa em đen nhiều . Bài này chơi với em đen . Mình muốn để các cụ so sánh ra sao hay là mình già quá tai bị lãng cho nên em đen trắng vàng chi cũng quất .[cuoi 2]Thọc chưa sâu nên chưa đủ ướt !!!![lol] [lol]
... u
Users browsing this topic
Guest
5 Pages«<345
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice