Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages«<234
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#31 Posted : Wednesday, October 04, 2017 8:35:35 AM(UTC)
Originally Posted by: Quynh Go to Quoted Post
mua TSS có kết nối với ổ cứng ngoài dc ko tốc độ load video trực tuyến ổn định hơn chứ


Dùng TSS có thể đọc đuợc nhạc ở hard drive ngoài và kết nối với TSS qua LAN nên rất nhanh.
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Quynh
#32 Posted : Wednesday, October 04, 2017 10:19:23 AM(UTC)
ok
Users browsing this topic
Guest (3)
4 Pages«<234
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice