Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

17 Pages123>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: Nu_B
#1 Posted : Tuesday, February 16, 2016 8:31:48 PM(UTC)
Thể theo lời yêu cầu của mấy sư phụ trùm X32 và X32 Rack.
Xin mời bà con tuần tự trình làng "Hàng Độc" của mình cho phe XR12 lé mắt chơi nhé
[lol]
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Nu_B
#2 Posted : Tuesday, February 16, 2016 9:56:52 PM(UTC)
Scene này copy từ Hồng Thảo, nhờ mấy sư phụ xào nấu nhiều lần nghe cũng được nhưng mà nếu sư phụ nào ở không thì thêm chút mắm muối cho đời lên hương thì xin cám ơn nhiều lắm

My X32 Rack Scene

Ch01 --> Mic: Line6 V75
Ch02 --> Mic: Shure Beta87

Ch09 --> Aux In L
Ch10 --> Aux In R

Ch15 --> USB Digital L (PC Karaoke Music)
Ch16 --> USB Digital R (PC Karaoke Music)

Fx1L --> R_Plate Verb
Fx1R --> R_Plate Verb
Fx2L --> Delay Chorus
Fx2R --> Delay Chorus
Fx3L --> Vintage Room
Fx3R --> Vintage Room
Fx4L --> Stereo Delay
Fx4R --> Stereo Delay

DCA1 --> Record Effect
DCA2 --> Karaoke Effect

BUS01 --> Vocal Record L
BUS02 --> Vocal Record R
BUS03 --> Music Record L
BUS04 --> Music Record R
BUS05 --> Live Vocal L
BUS06 --> Live Vocal R

BUS13 --> FX Plate Reverb
BUS14 --> FX Stereo Chorus
BUS15 --> FX 3-Tap Delay
BUS16 --> FX Flanger

Matrix1 --> Subwoofer
Matrix2 --> X32 Record
Matrix3 --> Combo Record

Output 03 --> Panasonic Receiver --> Bose AM5
Output 04 --> Panasonic Receiver --> Bose AM5
Output 05 --> Harman Kardon --> Aperion Audio
Output 06 --> Harman Kardon --> Aperion Audio
Output 07 --> JBL EON 315
Output 08 --> JBL EON 315

Edited by user Tuesday, February 16, 2016 10:05:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: newave
#3 Posted : Wednesday, February 17, 2016 10:28:17 AM(UTC)
Originally Posted by: Nu_B Go to Quoted Post
Scene này copy từ Hồng Thảo, nhờ mấy sư phụ xào nấu nhiều lần nghe cũng được nhưng mà nếu sư phụ nào ở không thì thêm chút mắm muối cho đời lên hương thì xin cám ơn nhiều lắm

My X32 Rack Scene

Ch01 --> Mic: Line6 V75
Ch02 --> Mic: Shure Beta87

Ch09 --> Aux In L
Ch10 --> Aux In R

Ch15 --> USB Digital L (PC Karaoke Music)
Ch16 --> USB Digital R (PC Karaoke Music)

Fx1L --> R_Plate Verb
Fx1R --> R_Plate Verb
Fx2L --> Delay Chorus
Fx2R --> Delay Chorus
Fx3L --> Vintage Room
Fx3R --> Vintage Room
Fx4L --> Stereo Delay
Fx4R --> Stereo Delay

DCA1 --> Record Effect
DCA2 --> Karaoke Effect

BUS01 --> Vocal Record L
BUS02 --> Vocal Record R
BUS03 --> Music Record L
BUS04 --> Music Record R
BUS05 --> Live Vocal L
BUS06 --> Live Vocal R

BUS13 --> FX Plate Reverb
BUS14 --> FX Stereo Chorus
BUS15 --> FX 3-Tap Delay
BUS16 --> FX Flanger

Matrix1 --> Subwoofer
Matrix2 --> X32 Record
Matrix3 --> Combo Record

Output 03 --> Panasonic Receiver --> Bose AM5
Output 04 --> Panasonic Receiver --> Bose AM5
Output 05 --> Harman Kardon --> Aperion Audio
Output 06 --> Harman Kardon --> Aperion Audio
Output 07 --> JBL EON 315
Output 08 --> JBL EON 315Thanks for your scene and layout your set up, but you forgot upload your recording :)
in this setup, do you use 2 receivers ? why ?
User: Nu_B
#4 Posted : Wednesday, February 17, 2016 3:40:07 PM(UTC)
Originally Posted by: newave Go to Quoted Post
Thanks for your scene and layout your set up, but you forgot upload your recording :)
in this setup, do you use 2 receivers ? why ?


You don't have to use two receivers if you don't have another zone. In my case the 2nd zone is the upper floor.

Chuyến Đò Không EmMùa Xuan Lá Khô

Edited by user Wednesday, February 17, 2016 5:35:07 PM(UTC)  | Reason: Not specified

My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Ba Chéo
#5 Posted : Wednesday, February 17, 2016 6:09:16 PM(UTC)
Bài Mùa Xuân Lá Ướt hay . Bài kia không hay .
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Nu_B
#6 Posted : Wednesday, February 17, 2016 9:11:33 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Bài Mùa Xuân Lá Ướt hay . Bài kia không hay .


Như vậy bắt đầu sửa từ chổ nào vậy sư phụ?
Bài kia thâu qua cổng USB nghe nhỏ xíu, tăng volume lên hết ga rồi đó ... Có cần phải vọc Matrix 3 hoặc BUS 01-04 để cho nó lên không?
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Ba Chéo
#7 Posted : Thursday, February 18, 2016 3:48:15 AM(UTC)
Originally Posted by: Nu_B Go to Quoted Post
Như vậy bắt đầu sửa từ chổ nào vậy sư phụ?
Bài kia thâu qua cổng USB nghe nhỏ xíu, tăng volume lên hết ga rồi đó ... Có cần phải vọc Matrix 3 hoặc BUS 01-04 để cho nó lên không?


Đúng rồi . Khi thâu nên dùng bus hoặc maxtrix vì nó independent from main . Những cái scenes mà mình đưa lên toàn là thâu qua main vì mình hay đi làm live . Bus và matrix để làm chuyện khác. Vả lại mấy scenes đó làm cho newbies , nếu dùng bus hay matrix rất có thể họ sinh nản vì routing phức tạp.
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: newave
#8 Posted : Thursday, February 18, 2016 5:10:46 AM(UTC)
Originally Posted by: Nu_B Go to Quoted Post
You don't have to use two receivers if you don't have another zone. In my case the 2nd zone is the upper floor.

Chuyến Đò Không EmMùa Xuan Lá KhôBài Chuyến Đò Không Em - NuB hát bằng Line6 V75 ?
Mùa Xuan Lá Khô - NuB hát Shure Beta87 và Nhung Hát bằng Line6 V75 ?
User: Nu_B
#9 Posted : Thursday, February 18, 2016 7:14:03 AM(UTC)
Originally Posted by: newave Go to Quoted Post
Bài Chuyến Đò Không Em - NuB hát bằng Line6 V75 ?
Mùa Xuan Lá Khô - NuB hát Shure Beta87 và Nhung Hát bằng Line6 V75 ?


Đúng là PRO, Bác nói ngay chóc
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Nu_B
#10 Posted : Thursday, February 18, 2016 7:17:00 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Đúng rồi . Khi thâu nên dùng bus hoặc maxtrix vì nó independent from main . Những cái scenes mà mình đưa lên toàn là thâu qua main vì mình hay đi làm live . Bus và matrix để làm chuyện khác. Vả lại mấy scenes đó làm cho newbies , nếu dùng bus hay matrix rất có thể họ sinh nản vì routing phức tạp.

Cám ơn Bác Ba.
Bây giờ phải bắc đầu học về bus và matrix mới được.
[blush]
Hai cái đó quá cao siêu cho nên sẽ mất nhiều thì giờ để học hỏi phải không bác?
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
17 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice