Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages<12
Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#11 Posted : Friday, March 24, 2017 8:56:19 PM(UTC)
Originally Posted by: KDDo Go to Quoted Post
...Rên hay không là do Thằng ..Cu đang chơi chứ Loa mà rễn được à ...[lol] [lol] [lol]


Thì cũng phải chơi nó mới rên chứ . [flapper] [flapper]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: KDDo
#12 Posted : Saturday, March 25, 2017 5:56:26 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Thì cũng phải chơi nó mới rên chứ . [flapper] [flapper]


[lol] [lol] Demo mot bài "Rên" đi ...[lol] [lol]
... u
User: Ba Chéo
#13 Posted : Saturday, March 25, 2017 8:38:55 AM(UTC)
Originally Posted by: KDDo Go to Quoted Post
[lol] [lol] Demo mot bài "Rên" đi ...[lol] [lol]


Sướng thì chiều , yêu thì cưới .[lol]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Mofat
#14 Posted : Monday, March 27, 2017 6:02:16 PM(UTC)
Suong ma ko yeu thi sao, A 3Cheo? 😁
-MixWizard 16:2DX
-TC M-One XL
-Yamaha SPX2000
-Lexicon PCM 70
-Shure SLX Beta 87a
-Karaoke Player KHP 8832
-DBX 286A
-DBX 224 AFS
-JBL PRX635/618-XLF
User: newave
#15 Posted : Tuesday, March 28, 2017 5:28:09 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Sướng thì chiều , yêu thì cưới .[lol]


Sướng thì chiều , yêu thì chạy .....

Già như cụ còn hơi để rên hông dzị [dzot] [dzot]

User: Ba Chéo
#16 Posted : Tuesday, March 28, 2017 7:02:39 PM(UTC)
Originally Posted by: Mofat Go to Quoted Post
Suong ma ko yeu thi sao, A 3Cheo? 😁


Cái đó là bị lột dzên rồi .[cuoi 2]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Ba Chéo
#17 Posted : Saturday, April 01, 2017 8:22:34 PM(UTC)
Móc xong mấy em. Tháy rên cũng OK lắm. Làm một phát tiện thử độ sâu thâu âm ... thanh luôn [cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: ISAYGLD
#18 Posted : Sunday, April 02, 2017 12:40:57 PM(UTC)
3Cheo', who's your doctor?
[lol] [lol] [lol]
User: Ba Chéo
#19 Posted : Monday, April 03, 2017 12:12:30 PM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
3Cheo', who's your doctor?
[lol] [lol] [lol]


Dr. Karl Marx . [cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: EnjoyTheSound
#20 Posted : Tuesday, April 18, 2017 9:39:40 AM(UTC)
Thank you cụ ba chéo for recommend Presonus Studio 328AI. Best sound for me. Finnally I found the sound of speakers I have been searching for.
Users browsing this topic
Guest
2 Pages<12
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice