Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: thichduthu
#1 Posted : Wednesday, May 11, 2011 3:23:13 PM(UTC)
Xin chao tat ca ca ban yeu thich Karaoke. Co rat nhieu ban thuong hoi nhung cau hoi ve gian may Karaoke gom co nhung thu gi , lam the nao the setup, hay cach su dung nhung bo phan am thanh. Tuy nhien phan dong la luc can thi hoi va co nhung ban khong muon hoi. Cho nen Thichduthu mo muc nay de tong hop nhung tai lieu ve hardware cho mot gian may Kaaoke tai tu gia de nhung ban moi vao choi co the tim hieu cung nhu trao doi nhung kinh nghiem ve cach su dung nhung gian may khac nhau: Moi cac ban co kinh nghiem nhieu su dung nhung gian may karaoke tu don gian nhu nhung gian karaoke mixer build-in hay nhung gian karaoke phuc tap nhu nhung gian PA Karaoke tham gia dong gop. Nhung kinh nghiem cua ca ban se giup cho nhung thanh vien trong Tkaraoke.com hoc hoi them va se tao dieu kien cho nhieu thanh vien gia nhap vao Tkaraoke.com.

Theo ban thi mot gian Karaoke can phai co nhung bo phan nao? Ban dang su dung Mixer hieu gi? Su quang trong cua Brand hay Model cua mixer? Ban thich hay khong thich nhung diem nao cua mixer? speakers hieu gi? cong suat cua speakers. Ban co su dung nhung bo phan nhu: Compressor, EQ, FX? cong dung va cach su dung cung nhu set o nhu the nao? Ban dang su dung microphone hieu gi? su khac biet giua nhung loai microphones? Ect...
Mong tat ca tham gia thao luan.
Cam on nhieu
Thichduthu kinh moi
01V96CVM Yamaha Mixer
QSC K12
QSC KSub
Yorkville NX250
Yorkville EF500P
Line 6 XD-V75 Digital Wireless
Rode NT1-A condenser mic
Samson Airline 77 wireless headset
Voicelive 2
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#2 Posted : Wednesday, May 11, 2011 3:50:08 PM(UTC)
Originally Posted by: thichduthu Go to Quoted Post
Xin chào tất cả các bạn yêu thích Karaoke. Có rất nhiều bạn thường hỏi những câu hỏi vê giàn máy Karaoke gòm có những thứ gì , làm thế nào để setup, hay cách sử dụng những bộ phận âm thanh. Tuy nhiên phần đông là lúc cần thì hỏi và có những bạn không muốn hỏi. Cho nên Thichduthu mỡ mục nầy để tổng hợp những tài liệu về hardware cho một giàn máy Kaaoke tại tư gia để những bạn mới vào chơi có thể tìm hiểu cũng như trao đổi những kinh nghiệm về cách sử dụng những giàn máy khác nhau: Mời các bạn có kinh nghiệm nhiều sử dụng những giàn máy karaoke từ đơn giãn như những giàn karaoke mixer build-in hay những giàn karaoke phúc tạp như những giàn PA Karaoke tham gia đóng góp. Những kinh nghiệm của các bạn sẽ giúp cho những thành viên trong Tkaraoke.com học hỏi thêm và sẽ tạo điều kiện cho nhiều thành viên gia nhập vào Tkaraoke.com.

Theo bạn thì một giàn Karaoke cần phải có những bộ phận nào? Bạn đang sữ dụng Mixer hiệu gì? Sự quang trọng của Brand hay Model của mixer? Bạn thích hay không thích những điễm nào của mixer? speakers hiệu gì? công suất của speakers. Bạn có sử dụng những bộ phận như: Compressor, EQ, FX? công dụng và cách sử dụng cũng như set up như thế nào? Bạn đang sữ dụng microphone hiệu gì? sự khác biệt giữa những loại microphones? Ect...
Mong tất cả tham gia thảo luận.
Cám ơn nhiều
Thichduthu kính mời

Em thêm dấu cho dễ đọc[biggrin]

Edited by user Wednesday, May 11, 2011 3:54:06 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice